رشته‌ها و سرفصل دروس

 

معرفی رشته ها و سرفصل دروس

 

مقطع تحصیلی

عنوان رشته


دوره کارشناسی

علوم و معارف قرآنی

 

علوم قرآن و حدیث

 

علوم حدیث

 

فقه و حقوق اسلامی

سرفصل دروس ویژه ورودی 981 به بعد

سرفصل دروس ویژه ورودی 981 به قبل

 

روانشناسی

 

مقطع کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

سرفصل دروس ویژه ورودی 981 به بعد

سرفصل دروس ویژه ورودی 981 به قبلعلوم حدیث گرایش تفسیر اثری

 

علومِ حدیث گرایش کلام و عقاید

 

علومِ حدیث گرایش نهج‌البلاغه

 

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

علوم قرآنی گرایش مستشرقان

 

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

 

روان شناسی اسلامی گرایش مثبت گرا


علوم و معارف قرآنی گرایش تفسیر اجتماعی