ریاست مرکز

 

رئیس مرکز آموزش الکترونیکی

حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی

رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث 

 

تولد: 1353در تهران
تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول
کارشناسی‌ارشد: رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری، دانشکده علوم حدیث، 1388
دکتری: رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون، از دانشگاه قرآن و حدیث، 1393
عنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد: بررسی مسئله غیبت امام عصر عج در قرآن و روایات
عنوان رساله دکتری: مبانی جرح و تضعیف راویان در نزد قدمای شیعه
وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار و گروه علوم حدیث

فعاليت‌هاي آموزشي
تدریس دروس مختلف حدیثی و رجالی در دانشگاه قرآن و حدیث، مرکز آموزش تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه، دانشگاه باقر العلوم قم، جامعة المصطفی العالمیة و مراکز حوزوی و دانشگاهی دیگر
فعاليت‌‌هاي پژوهشي
 

الف) کتابهای منتشر شده
1. سبک شناخت کتابهای حدیثی، انتشارات سمت،1388
2. سیره و اخلاق نبوی در جنگها، طه، 1388
3. حدیث خوانی روشمند، نشر جمال 1390
4. عصر عاشورا، دارالحدیث، 1391
5. سبز تر از سبز، موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی، 1378
6. گلبرگ هدایت، هماي غدير. 1379
7. گزیده دانش نامه امیرالمومنین، دارالحدیث، 1389
8. مدرسه امام باقر (ع)، نشر جمال، 1385.
9. الزهد، تصحیح و تحقیق، دارالحدیث1385
10. الاصول الستة عشر، تحقیق، دارالحدیث، 1383
11. پرتوی از کلام امام علی (ع)، سازمان بسیج دانش آموزی، 1384
12. حكمت نامه لقمان، نويسنده همكار، انتشارات دارالحديث، 1388.
13. سودای حقیقت، شرح حدیث عنوان بصری، بهار دلها 1392
14. زندگی به سبک خورشید، نشر جمال، 1392
15. امام رضا و زندگی، به نشر، 1393
16. ماه هشتم، دارالحدیث، 1393
17. سینای موسی، دارالحدیث 1393
18. دانش حدیث، نویسنده همکار، نشر جمال 1388
19. تاریخ حدیث خراسان جلد یک (ماوراء النهر و بلخ)، دارالحدیث، 1393
20. سفر به اوراسیا، فرهنگی دانشکده علوم حدیث، 1389
21. تحفه هند، معاونت فرهنگی دارالحدیث، 1391
22. بررسی مساله غیبت امام عصر برپایه قرآن و حدیث، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث قم، 1388
23. مبانی جرح و تضعیف راویان در نزد رجالیان متقدم، رساله دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، 1393
24. آشنایی با حدیث، نویسنده همکار، 1389
 

ب) مقالات منتشر شده
1. نگاهی به یک ترجمه، علوم حدیث، ش 29، 1382
2. درآمدی بر غیبت نگاری، حدیث اندیشه، ش3، 1386
3. سیر تاریخی سبک های نگارشی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ش 42، 1385
4. آشنایی با گروه تفسیر پژوهشکده معارف حدیثی، علوم حدیث، ش 37و38، 1384
5. بن مایه های غیبت امام عصر در روایات، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ش 53، 1388.
6. اباصلت ره یافته ی خراسان، حدیث حوزه، ش2، 1390
7. نقش آسیای میانه کهن در نشر حدیث شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ش 58، 1389
8. سبک شناسی کتاب «مختصر تاریخ دمشق»، حدیث اندیشه، ش8و9، 1388
9. نقش بلخ در نشر حدیث شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ش64، 1391
10. سبک شناسی آثار حدیثی شیخ بهایی، حدیث حوزه ش5، 1391
11. مختار ثقفی در گستره آثار رجالیان، حدیث اندیشه، ش10 و11، 1390
12. خاستگاه إسناد در روایات اسلامی و سنت شفاهی یهود، نقدی بر مقاله هوروویتس، فصلنامه مشکوة، ش 122، 1393.
13. حدیث خراسان در عصر صادقین علیهما السلام، یادنامه آیت الله فلسفی (عالم ربانی، فقیه صمدانی)، 1384
14. فرهنگ سازی نبوی در پایداری ایثار و شهادت، تقدیر شده در همایش ملی ایثار و شهادت، دانشکده اصول الدین، 1390
15. گشتی در کشتی روایت، روش شناسی سفینة البحار، مجموعه مقالات کنگره محدث قمی، 1389
16. عبودیت نخستین گام در راه نیل به مقامات عرفانی، مجموعه مقالات کنگره آیت الله قاضی طباطبایی، 1391
17. سیطره سبک مناقب نگاری در سده ششم هجری، مجموعه مقالات کنگره عبد الجلیل رازی قزوینی، 1391
18. بررسی منابع و اسناد ادعیه رضوی در کتاب الصحیفة الرضویة الجامعة، جستاری در ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفة الرضویة الجامعة،1392 منتشر شده در کتاب مقالات همایش دانشگاه امام صادق.
19. سبک شناسی آثار همسو با «المواعظ العددیه»، مجموعه مقالات کنگره آیت الله مشکینی، 1393
20. رابطه« باورهای اعتقادی» و «احادیث امامیه» با تکیه بر « فرقه واقفه»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات کلامی، ش 6، پاییز 1393.
21. «معيارهای تضعيف» رجاليان متقدم در حوزه «حديث پژوهی راويان»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، شماره 71، فروردین 93.
 

افتخارات
1. رتبه دوم مقالات همایش ملی الصحیفة الرضویة الجامعة دانشگاه امام صادق، 1392 با مقاله بررسی منابع و اسناد ادعیه رضوی در کتاب الصحیفة الرضویة الجامعة، جستاری در ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفة الرضویة الجامعة.
2. مقاله برگزیده همایش ملی ایثار و شهادت، دانشکده اصول الدین، 1390 با مقاله فرهنگ سازی نبوی در پایداری ایثار و شهادت.
3. برگزیده دومین همایش حدیث پژوهش، تهران دانشکده علوم حدیث 1391، با مقاله مختار ثقفی در گستره آثار رجالیان.
4. برگزیده هفتمین کتاب سال رضوی، کتاب زندگی به سبک خورشید، رتبه دوم کتابهای علمی ترویجی در حوزه سیره،مشهد مقدس 1393.
 

سِمت‌‌های اجرایی
معاون پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث
سردبیر مجله علمی تخصصی «حدیث حوزه»
سرپرست گروه علوم حدیث دانشکده علوم و معارف حدیث
مدیرکل امور فرهنگی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث سالهای 90 تا 92
دبیر نخستین همایش ملی حدیث رضوی علیه السلام سال 92
مدیر آموزشهای آزاد دانشگاه قرآن و حدیث سالهای 88 تا 90


 

رؤسای پیشین مرکز آموزش الکترونیکی

 

 

حجت الاسلام سید حمید حسینی

موسس و رئیس دانشکده مجازی علوم حدیث

از سال 82 تا 90  

 

 


 

علیرضا سرمدی

 رئیس مرکز آموزش الکترونیکی

از سال 90 تا 94