فرمها

 
New Page 1


فرم‌های مورد نیاز دانشجویان

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

 

حوزه ها و مدیریت ها

عنوان و لینک فرم‌ها

تذکرات و توضیحات

امور مالی دانشجویی

تخفیف شهریۀ مقطع کارشناسی

1. لازم است با دقت نظر کافی از آیین‌نامه مالی بند تخفیفات نسبت به تکمیل وارائه فرم تخفیف اقدام فرمایید. لینک آیین نامه مالی

2. در ابتدای هر ترم (ازشروع انتخاب واحد به مدت یکماه) کلیه درخواست‌های تخفیف ارسال شود. پس از اتمام مهلت هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهد شد.

3. دانشجویانی که درخواست گواهی پرداخت شهریه داشته باشند (برای مثال: حافظان کل قران برای سازمان اوقاف و امور خیریه) پس از تکمیل فرم مربوطه و تسویه بدهی کلیه تخفیفها حذف خواهد شد و گواهی برایشان صادر خواهد شد.

4. جانبازان بالای 25 درصد وخانواده ایشان وخانواده شهدا که هزینه آنها را بنیاد جانبازان و امور ایثارگران پرداخت می‌نماید نیاز به تکمیل فرم تخفیف ندارند لازم است فرم مربوط به جانبازان و ایثارگران را تکمیل نمایند اسامی به صورت گروهی به بنیاد جانبازان و امور ایثارگران ارسال خواهد شد بنیاد جانبازان و ایثارگران طبق قوانین خود هزینه را به شماره حساب ایشان واریز می‌کند.

5. خانواده های جانبازان زیر 25 درصد می توانند فرم تخفیف را به همراه معرفی نامه از بنیاد ارسال نمایند تا تخفیف برای ایشان لحاظ شود.

6. تذکر: لطفا بر اساس درصد جانبازی فرمها به دقت تکمیل شود. تخفیف با برگرداندن هزینه توسط بنیاد جانبازان تفاوت دارد و هر کدام مراحل خاص خود را طی می‌کند.

7. دانشجویان ممتاز دانشگاه (تخفیف معدل نیمسال قبل ) نیاز به تکمیل فرم تخفیف ندارند و پس از نهایی شدن نمرات هر نیم سال (معدل بالای 18) با تایید آموزش تخفیف مزبور در بستانکاری مالی و در نیم سال بعد ثبت خواهد شد. بنابراین نیازی به پیگیری دانشجو نخواهد بود.

8. دانشجویان مشروط نمی توانند در ترم بعد از تخفیف استفاده نمایند.

تخفیف شهریه مقطع کارشناسی ارشد

دانشجوی متقاضی سهمیه ایثارگران

مدیریت ارائۀ دروس

فرم تاییدیه نمره عملی تربیت بدنی

راهنمای تکمیل فرم تربیت بدنی و ورزش (1) 

فرم تاییدیه نمره عملی ورزش (1)

ادارۀ خدمات آموزشی

فرم معادل سازی دروس

دستورالعمل تطبیق واحد 

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث

ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص

راهنمای ثبت درخواست به کمیسیون موارد خاص