فرم جستجوی وضعیت نقص مدرک

 

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1400/05/23

جستجوی وضعیت نقص مدرک دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی
شماره دانشجویی: *


مدارک مورد نیاز دانشجویان در پرونده آموزشی

مقطع کارشناسی

فارغ التحصیلان دیپلم نظام قدیم

 1. اصل و کپی مدرک دیپلم نظام قدیم؛

 2. اصل و کپی کارنامه دیپلم نظام قدیم؛

 3. تاییدیه تحصیلی دیپلم نظام قدیم؛

 4. شش قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید؛

 5. کپی تمام صفحات شناسنامه؛

 6. کپی کارت ملی؛

 7. کپی کارت وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت پایان خدمت، کارت معافیت و ...)؛

فارغ التحصیلان دیپلم نظام جدید

 1. اصل و کپی مدرک دیپلم نظام جدید؛

 2. اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی؛

 3. اصل و کپی کارنامه دیپلم نظام جدید و اصل و کپی کارنامه پیش دانشگاهی؛

 4. تاییدیه تحصیلی دیپلم نظام جدید و تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی؛

 5. شش قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید؛

 6. کپی تمام صفحات شناسنامه؛

 7. کپی کارت ملی؛

 8. کپی کارت وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت پایان خدمت، کارت معافیت و ...)؛

مقطع کارشناسی ارشد

پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری

 1. اصل و کپی مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم؛ علوم؛

 2. در صورت حوزوی بودن، اصل و کپی مدرک سطح 2 حوزه؛

 3. ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی کارشناسی یا سطح دوحوزه ؛

 4. شش قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید؛

 5. کپی تمام صفحات شناسنامه؛

 6. کپی کارت ملی؛

 7. کپی کارت وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت پایان خدمت، کارت معافیت و ...)؛

پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصی طلاب

 1. اصل و کپی مدرک سطح 2 حوزه؛

 2. اصل و کپی مدرک کارشناسی به همراه مدرک سطح 1 یا گواهی اتمام پایه 3 حوزه؛

 3. ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی سطح دوحوزه؛

 4. شش قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید؛

 5. کپی تمام صفحات شناسنامه؛

 6. کپی کارت ملی؛

 7. کپی کارت وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت کارت معافیت حوزه، کارت پایان خدمت و ...)؛

تائیدیه تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی:

 • برای اخذ تاییدیه تحصیلی، لازم است کپی مدرک دیپلم (نظام جدید) و کپی مدرک پیش‌دانشگاهی خود را به یکی از دفاتر پستی محل سکونت خود برده و درخواست صدور و ارسال تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی به دانشگاه قرآن و حدیث (قم) را بدهید.

 • دانشجویانی که بجای مدرک پیش دانشگاهی، مدرک سطح یک یا مدرک کاردانی اخذ نموده‌اند، فقط جهت اخذ تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم خود اقدام نمایند و تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی یا سطح یک آنان توسط دانشگاه با محل تحصیل قبلی ایشان مکاتبه و اخذ خواهد شد.

تائیدیه تحصیلی مدرک کارشناسی و حوزوی:

 • تاییدیه تحصیلی مدارک کارشناسی و حوزوی توسط دانشگاه مکاتبه و اخذ خواهد شد.