درخواست ارسال مدارک از طریق پست

 

ویژه دانشجویان با وضعیت‌های انصرافی و اخراجی

برای مشاهدۀ اطلاعیۀ درخواست ارسال مدارک پروندۀ آموزشی از طریق پست اینجـــــــــــــا را کلیک کنید.

ویژه دانشجویان فارغ التحصیل

لطفا شماره دانشجویی خود را وارد کنید (کیبورد خود را در حالت انگلیسی قرار دهید): *