ارتباط با ما

 

فهرست شماره تلفن‌های دانشگاه قرآن و حدیث

ساعت اداری تهران: شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 15:30

ساعت اداری قم: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30

پذیرش، فارغ التحصیلان و بایگانی

عنوان مسئولیت

نام مسئول

ساعت پاسخگویی

شماره تماس

رئیس اداره پذیرش و فارغ التحصیلان

جناب آقای علوی نژاد

چهارشنبه

10 تا 11

02151292368

کارشناس مسئول پذیرش و بایگانی

و مسئول ارسال مدارک از طریق پست

جناب آقای شریفی اصل

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

02151292357

کارشناس پذیرش و بایگانی ـ مقطع ارشد و دکتری

(دانشجویان مجازی و دانشجویان قم، مشهد، اصفهان)

جناب آقای کرمانی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 122

کارشناس پذیرش و بایگانی ـ مقطع کارشناسی

(دانشجویان مجازی و دانشجویان قم، مشهد، اصفهان)

جناب آقای مقدم

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 121

کارشناس پذیرش و بایگانی ـ تمام مقاطع

(دانشجویان حضوری تهران)

جناب آقای نوروزی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 11

کارشناس مسئول فارغ التحصیلان

جناب آقای جهان آرا

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 33

کارشناس فارغ التحصیلان ( مقطع ارشد و دکتری)

سرکار خانم قدس

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 32

کارشناس فارغ التحصیلان (مقطع کارشناسی)

جناب آقای مرادی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 31

خدمات آموزشی و ارائه دروس

امور مربوط به: انتخاب واحد، حذف ترم، حذف درس، ارائه به استاد، میهمان، انتقالی، تغییر رشته، مرخصی، انصراف، اخراج،

اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی، معافیت تحصیلی و تطبیق واحد

عنوان مسئولیت

نام مسئول

ساعت پاسخگویی

شماره تماس

رئیس اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

جناب آقای سلکی

چهارشنبه‌ها

10 تا 11

021-51292330

کارشناس رشته‌ فقه و حقوق اسلامی

سرکار خانم صمدی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 214

کارشناس رشته‌ علوم قرآن و حدیث

سرکار خانم حسنلو

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 212

کارشناس رشته‌ علوم حدیث

سرکار خانم خورشاهی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 213

کارشناس رشته علوم و معارف قرآن

جناب آقای پاشایی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 211

کارشناس رشته روانشناسی ویژه دانشجویان حضوری

جناب آقای معماری

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 215

کارشناس رشته‌ روانشناسی ویژه دانشجویان مجازی

سرکار خانم خسروی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 216

کارشناس رشته‌های علوم قرآن و حدیث، قرآن و متون، حج و زیارت، ادبی، مستشرقان، کلام و اخلاق (تحصیلات تکمیلی)

سرکار خانم برین

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 222

کارشناس رشته های تفسیر، نهج البلاغه، فقه و مبانی حقوق، روان‌شناسی (مقطع تحصیلات تکمیلی)

جناب آقای ترکمانی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 221

کارشناس امور کلاس های مجازی مقطع کارشناسی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

کارشناس امور کلاس های مجازی مقطع کارشناسی ارشد

سرکار خانم کرمی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 242

کارشناس امور کلاس های قم

جناب آقای شمس نیا

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 232

کارشناس امور کلاس های تهران

جناب آقای روزبهانی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 231

کارشناس امور کلاس های مشهد

سرکار خانم خورشاهی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 233

آزمون و نمایندگیها

امور مربوط به: اعلام نمرات و امور نمایندگی ها (حوزه آزمون دانشجویان)

عنوان مسئولیت

نام مسئول

ساعت پاسخگویی

شماره تماس

مدیر آزمون و نمایندگیها

جناب آقای وره زردی

شنبه‌ها

13 تا 14

021-51292341

امور آزمون دانشجویان حضوری تهران

جناب آقای نیکبخت

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 41

02155902270

امور آزمون دانشجویان مجازی با حوزه آزمونی شهر ری

جناب آقای فرامرزی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 42

امور آزمون دانشجویان در سایر حوزه های آزمونی

جناب آقای مجیدی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 43

امور مربوط به نمایندگی‌ها

جناب آقای مجیدی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 44

پژوهش

عنوان مسئولیت

نام مسئول

ساعت پاسخگویی

شماره تماس

مدیر امور پژوهشی و نشریات علمی

جناب آقای دکتر نصرتیان اهور

ساعت اداری

025-37176163

کارشناس مسئول پایان نامه ها

جناب آقای عبداله زاده

ساعت اداری

021-51290 داخلی 7

کتابخانه پردیس تهران

سرکار خانم کسرایی

ساعت اداری

021-55952524

داخلی 263

مدیر گروه‌های علمی

عنوان مسئولیت

نام مسئول

ساعت پاسخگویی

شماره تماس

قرآن

جناب آقای دکتر هادی حجت

شنبه‌ها

11تا 12

02537176831

حدیث

حجت الاسلام دکتر حیدر مسجدی

یکشنبه‌ها

9 تا 11

02537176837

نهج البلاغه

حجت الاسلام سید محمدکاظم طباطبایی

دوشنبه‌ها

11 تا 12

02537176845

کلام

حجت الاسلام دکتر محمد رنجبر حسینی

شنبه‌ها

16 تا 17

02537176832

فقه و حقوق

جناب آقای دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی

دوشنبه‌ها

10 تا 11

02537176833

روانشناسی

جناب آقای دکتر حمزه عبدی

شنبه‌ها

11 تا 12

02537176834

عمومی، زبان و عربی

جناب آقای دکتر احمد کریمی

دوشنبه‌ها

8 تا 9

02537176836

سایر بخش‌ها

حوزه ها و مدیریت ها

عنوان مسئولیت

نام مسئول

ساعت پاسخگویی

شماره تماس

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

جناب آقای خرمشاد

ساعت اداری

021-55902138

کارشناس روابط عمومی

جناب آقای شمس

ساعت اداری

021-51290 داخلی 91

021-51292111

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

مسئول دفتر معاون و مدیر آموزش

جناب آقای کریم زاده

ساعت اداری

025-37176333

مدیریت امور گزینش، نظارت و توسعه آموزشی و پژوهشی

مدیر امور گزینش، نظارت و توسعه آموزشی و پژوهشی

سرکار خانم قصری منش

ساعت اداری

025-37176561

مالی دانشجویی

کارشناس امور مالی

جناب آقای نایینی (قم)

ساعت اداری

021-51290 داخلی 62

025-37176255

کارشناس امور مالی

جناب آقای مومنی (تهران)

ساعت اداری

021-51290 داخلی 61

021-55960033

فرهنگی و دانشجویی

امور فرهنگی

سرکار خانم چراغی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا11:30

021-51290 داخلی 81

025-37176149

رفاه دانشجویی

جناب آقای معصومی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا11:30

021-51290 داخلی 82

021-55910035

کمیسیون‌ها

جناب آقای خوشرو

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا11:30

021-51290 داخلی 83

حراست

مدیر حراست

جناب آقای رحیمی

ساعت اداری

025-37176110

پشتیبانی آموزشهای آزاد

کارشناس آموزشهای آزاد

سرکار خانم چهره گشا

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا11:30

021-51290 داخلی 92

021-51292610

پشتیبانی فنی

کارشناس پشتیبانی فنی

جناب آقای عابدی

یکشنبه تا چهارشنبه

10 تا 11:30

021-51290 داخلی 5

فروشگاه الکترونیکی

مسئول فروشگاه (پیمانکار)

جناب آقای حسینی

ساعت اداری

021-55952870

09355821311

دبیرخانه تهران

مسئول دبیرخانه تهران

سرکار خانم کربلایی

ساعت اداری

021-55952524 داخلی 257

021-55952385 فکس

دبیرخانه قم

مسئول دبیرخانه دانشگاه

جناب آقای شریف کاظمی

ساعت اداری

025-37176260

025-37785045 فکس

نشانی قم:
قم، بلوار پانزده خرداد، چهار راه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث،

دانشگاه قرآن و حدیث

صندوق پستی :

371951139

کد پستی:

3714854913

نشانی تهران:
شهر ری، ضلع جنوبی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع)،

دانشگاه قرآن و حدیث

صندوق پستی :

18735477

کد پستی :

1876943116


شماره مستقیم روابط عمومی: 55902138-021

پست الکترونیکی روابط عمومی: vu@qhu.ac.ir

کانال رسمی مرکز در ایتا: eitaa.com/qhuacir