ابلاغیه ها و دستور العمل ها

 

 

عنوان ابلاغیه

تاریخ صدور

ارسال کننده

شرح

ابلاغیه در خصوص سامانه سجاد

97/12/4

معاونت امور دانشجویان داخل، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بررسی درخواست های کمیسیون بررسی موارد خاص در سه سطح دانشگاهی، استانی و مرکزی از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به آدرس

portal.saorg.ir

قرارداد بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث

97/7/1

شرکت سهامی بیمه دانا شعبه قزوین

مدت این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است که از تاریخ 97/۷/۱ شروع و در تاریخ 98/6/31 پایان می یابد و برای سالهای بعد نیز در صورت توافق طرفین تمدید خواهد شد.

راه اندازی سامانه جامع صدور روادید الکترونیک e-viza

97/7/17

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بنابر ضرورت رعایت استانداردهای بین المللی که از سوی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تعیین گردیده ارائه خدمات کنسولی بر اساس گذرنامه الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

فرایند دریافت مجوز خروج از کشور برای دانشجویان مشمول

97/7/10

مدیریت آموزش دانشگاه قرآن و حدیث

مراحل ثبت خروج از کشور دانشجویان دارای معافیت تحصیلی از دانشگاه در ابلاغیه درج شده است.

دستورالعمل تطبیق واحد

98/2/23

شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث

ـ

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی

99/11/8

صندوق رفاه دانشجویان

مصوب پنجاه هشتمین نشست هیأت امنای صندوق در تاریخ 99/6/15