« درخواست‌های آموزشی »لینک ورود به سامانۀ جامع آموزشی (Naad) در اطلاعیۀ انتخاب واحد درج می‌شود. هم‏چنین این لینک به طور مستمر در صفحۀ اصلی، منوی وسط صفحه، سامانۀ جامع آموزشی (Naad) وجود دارد.

شمارۀ دانشجویی و رمز عبور (که معمولاً کد ملی یا شمارۀ شناسنامه یا پنج بار عدد صفر است) به همراه کد تصویری که نمایش داده می‌شود را برای ورود به سامانه وارد کنید. توجه داشته باشید بهتر است از مرورگر FIREFOX هنگام ورود به سامانۀ جامع آموزشی (Naad) استفاده کنید.