مدارک ثبت‌نامی

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقطع کارشناسی در دانشگاه

ـ کپی تمام صفحات شناسنامه

ـ کپی کارت ملی

ـ 6 قطعه عکس پرسنلی جدید

ـ اصل یکی از مدارک تحصیلی زیر:

            . اصل دیپلم نظام 6-3-3

            . اصل دیپلم و پیش دانشگاهی

            . اصل دیپلم و کاردانی

            . اصل دیپلم و سطح یک حوزه

ـ رسید درخواست تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی و دیپلم

ـ رسید درخواست سوابق پیش دانشگاهی و دیپلم

ـ در صورت داشتن مدرک کاردانی دریافت نامه تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی از دانشگاه (یکماه بعد از ثبت نام)

ـ مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه (برای اطلاع از مدارک مورد نیاز نظام وظیفه اینجا را کلیک کنید)

            . کارت پایان خدمت

            . دریافت معافیت تحصیلی

            . نامه معافیت مرکز مدیریت حوزه علمیه

            . و ...

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه

ـ کپی تمام صفحات شناسنامه

ـ کپی کارت ملی

ـ 6 قطعه عکس پرسنلی جدید

ـ اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت کارشناسی

ـ مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه (برای اطلاع از مدارک مورد نیاز نظام وظیفه اینجا را کلیک کنید)

            . کارت پایان خدمت

            . دریافت معافیت تحصیلی

            . نامه معافیت مرکز مدیریت حوزه علمیه

            . و ...

ـ دریافت نامه تاییدیه تحصیل مدارک مقطع قبل از سایت دانشگاه (یکماه بعد از ثبت نام)

ـ فرم صلاحیت عمومی ویژه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی طلاب و استعداد درخشان

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقطع دکتری در دانشگاه

ـ کپی تمام صفحات شناسنامه

ـ کپی کارت ملی

ـ 6 قطعه عکس پرسنلی جدید

ـ اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت کارشناسی

ـ اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت کارشناسی ارشد

ـ مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه

            . کارت پایان خدمت

            . دریافت معافیت تحصیلی

            . نامه معافیت مرکز مدیریت حوزه علمیه

ـ دریافت نامه تاییدیه تحصیل مدارک مقطع قبل از سایت دانشگاه (یکماه بعد از ثبت نام)

ـ فرم صلاحیت عمومی ویژه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی طلاب و استعداد درخشان