بازیابی رمز عبور سامانه مشاهده دروس

 

جهت ورود به سامانه مشاهده دروس

دانشجویان دوره های رسمی :

نام کاربری = شماره دانشجویی

رمز عبور = کد ملی

 

کاربران دوره های آزاد:

نام کاربری = کد ملی یا کاربری که زمان ثبت نام انتخاب کرده اند

رمز عبور = همان نام کاربری (فوق)

 

ورود به سامانه مشاهده دروس (LMS)