نمونه سوالات دروس مقطع کارشناسی ارشد(کلیه رشته‌ها و گرایشها)

رشته علوم حدیث گرایش نهج البلاغه رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید رشته علوم قرآن و حدیث
بررسی تطبیقی منابع رجالی آسیب‌شناسی حدیث كتابشناسی احاديث اعتقادی تاریخ حدیث
سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج‌االبلاغه بررسی تطبیقی منابع رجالی مبانی فهم حديث (1) تاریخ قرآن
مبانی فهم حدیث تفسیر موضوعی(1) توحيد در قرآن و حديث تفسیر قرآن (1)
رابطه نهج البلاغه با قرآن تفسیر اثری(1) علم و معرفت در قرآن و حديث جایگاه حدیث در علوم مختلف
زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و پیشینه صدور نهج البلاغه حوزه ها و مکاتب حدیثی كليات و تاريخ علم كلام (هرمنوتیک) زبان تخصصی
قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه روش‌شناسی تفسیر اثری علم کلام (1) روشهای تفسیری
آسیب شناسی حدیث آسیب‌شناسی روایات تفسیری مبانی فهم حديث (2) عقاید اسلام از قرآن و حدیث
اخلاق و تربیت در نهج‌البلاغه تفسیر موضوعی (2) حوزه‌ها و مكتب‌های حديثی علوم قرآنی (1)
حوزه‌ها و مکاتب حدیثی تفسیر اثری (2) عدل الهی در قرآن و حديث علوم قرآنی (2)
مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (1) قرآن در روایات اهل بیت (ع) مبانی جرح و تعديل و جريان شناسی روات علوم قرآنی (3)
مبانی جرح و تعدیل زبان تخصصی زبان تخصصی مفردات قرآن
علوم بلاغی در نهج‌البلاغه مبانی جرح و تعدیل فلسفه (تاریخ فلسفه)  
پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر علم کلام (2)  
حکومت و مدیریت در نهج‌البلاغه مبانی فهم حدیث    
زبان انگلیسی تخصصی اصول و مقدمات تفسیر    
عرفان و دعا در نهج البلاغه تفسیر قرآن1 (مفردات)    
مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (2) تاریخ تفسیر    
نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج‌البلاغه روش های تفسیری    
روش تحقیق و تدوین مقالات علمی