ترم‌بندی رشته روانشناسی اسلامی (گرایش مثبت‌گرا) (ورودی مهر 98 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

آمار پیشرفته

2

پیش‌نیاز

 1315090712

....

روانشناسی

1

2

دانشحدیث

1

جبرانی

1315091010 

....

حدیث

3

3

زبان تخصصی

2

تخصصی

1315090513

....

روانشناسی

1

4

کلیات و مفاهیم روانشناسی مثبت

2

تخصصی

1315090504

....

روانشناسی

2

5

مباحث اساسی در روانشناسی(دانشجویان رشته‌های غیرمرتبط)

1

جبرانی

1315091005

....

روانشناسی

3

6

مبانی فهم متون (قرآن و حدیث)

2

پیش‌نیاز

1315090710

....

حدیث

2

جمع واحد

10 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

آسیب‌شناسیروانی پیشرفته (1)

2

جبرانی

1315091011

....

روانشناسی

1

2

روابط مثبت

2

تخصصی

 1315090509

....

روانشناسی

3

3

روش تحقیق پیشرفته

2

تخصصی

1315090503

....

روانشناسی

1

4

روش فهم روانشناختی متون دینی

2

پیش‌نیاز

 1315090711

مبانی فهم متون (قرآن و حدیث)

روانشناسی

1

5

سلامت و شادکامی

2

تخصصی

 1315090505

....

روانشناسی

2

6

روانشناسی دین

2

تخصصی

 1315090501

....

روانشناسی

3

جمع واحد

12 واحد

....

.... 

....

....

....

دروس نیم‌سال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1

مصاحبه، تشخیص و درمان

2

جبرانی

1315091013

آسیب‌شناسی روانی (1)

روانشناسی

1

2

بازسازی مثبت، مشاوره و روان‌درمانی مثبت گرا

2

تخصصی

1315090510

....

روانشناسی

1

3

حدیث و روانشناسی (1)

2

تخصصی

1315090511

روش فهم روانشناختی متون دینی

روانشناسی

2

4

روانشناسی اخلاق

2

تخصصی

1315090502

....

روانشناسی

3

5

صفات و انگیزه‌های مثبت

2

تخصصی

1315090508

....

روانشناسی

3

جمع واحد

10 واحد

....

....

....

....

....

دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیش‌نیاز

گروه‌علمی

سطح‌درس

1 هوش هیجانی 2 تخصصی 1315090506   روانشناسی 3

2

حدیث و روانشناسی (2)

2

تخصصی

 1315090512

حدیث و روانشناسی (1)

روانشناسی

2

3 انگیزش درونی 2 تخصصی 1315090507   روانشناسی 3
4

سمینار (بازسازی  مثبت، مشاوره و روان‌درمانی مثبت گرا 2)

2 تخصصی 1315090514

بازسازی مثبت، مشاوره و روان‌درمانی مثبت‌گرا

روانشناسی 1
5 متن پژوهی (1) (مختص شیوۀ آموزش‌محور) ** 2 تخصصی 1315090517

جایگزین پایان‌نامه

روانشناسی 1
6 متن پژوهی (2) (مختص شیوۀ آموزش‌محور) ** 2 تخصصی 1315090518

جایگزین پایان‌نامه

روانشناسی  
7 پایان‌نامه (رساله) (مختص شیوه آموزشی ـ پژوهشی) *** 4 تخصصی 1315090515 .... روانشناسی 1

جمع واحد

12 واحد

....

 

....

....

....

 

نکته : 
* سطح هر درس براساس محتوای درسی و سرفصل اعلام‌شده توسط وزارت علوم، توسط مسئولین گروههای علمی تعیین می‌شود و مطابق با آن، تعداد جلسات آن‌لاین درس، تعداد تمارین و... تعیین می‌گردد. به عنوان مثال: دروس سطح 1 دارای تمارین و تعداد آن‌لاین بیشتری می‌باشند.

** دانشجویان شیوۀ آموزش‌محور، به شرطی می‌توانند دروس متن‌پژوهی (1) و (2) را جایگزین پایان نامه، اخذ نمایند که اولاً دروس ردیف 1 تا 4 جدول نیم‌سال چهارم را همزمان با متن‌پژوهی اخذ نموده و دوماً درس دیگری به جز دروس نیم‌سال چهارم نداشته باشند. چنانچه درسی از قبل باقی مانده باشد، دیگر مجاز به اخذ دروس متن‌پژوهی نیستند و باید پس از درخواست تمدید ترم، دروس متن‌پژوهی و سایر دروس باقی مانده را در نیم‌سال پنجم اخذ نمایند.

***برای دفاع از پایان‌نامه، باید تمامی دروس، گذرانده شده و معدل هر ترم و معدل کل،‌ بالای 14 باشد.