مسئولان مرکز

 

دفتر ریاست و روابط عمومی

مسلم خرمشاد

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

vu@qhu.ac.ir

مدیریت آموزش و پژوهش

حسن حسن زاده

مدیر آموزش و پژوهش  الکترونیکی


 
مهرداد سلکی

رئیس اداره آموزش الکترونیکی

حسین پناهی

رئیس اداره خدمات آموزشی

صادق وره زردی

رئیس اداره آزمون و نمایندگی‌ها

محمدرضا شهبازی

مسئول امور آموزش‌های آزاد

مدیریت اجرایی

ایمان یوسف بروجردی

مدیر اجرایی

Boroujerdi.e@hadith.ir

امور طرح، توسعه و فناوری

حجت الله مداحی

مسئول امور طرح، توسعه و فناوری

maddahi.h@qhu.ac.ir

مدیریت تولید دروس

ناصر حیدرزاده

مدیر تولید دروس

heidarzade.n@qhu.ac.ir