رتبه‌های برتر آموزشی

 

رتبه‌های برتر آموزشی

 

در هر ترم 5 معدل برتر هر رشته ، که حداقل انتخاب واحد (کارشناسی 12 واحد و کارشناسی ارشد 8 واحد)  را داشته باشند اعلام خواهد شد.

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 95-94 ( کارشناسی -علوم حدیث  )    

 

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

رقیه

ایوزخانی

20

1

عبدالحسین

افشاراعلم

20

1

نسرین

نوریان

20

2

سامان

کولیوند

19.83

3

فاطمه

قلی زاده

19.63

4

ویدا

چایباغی

19.53

5

صنم

تهمتن

19.47

 

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 95-94 ( کارشناسی - علوم معارف قرآن )  

              

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

سیما

بدامچی زاده

20

1

عادله

ترخانی

20

1

مینا

عابدینی سرده

20

1

نرگس

اسکندری

20

1

زهرا

درخشانی

20

1

مرضیه

ملاحسینی بدرآبادی

20

1

افراح

واعظی

20

1

سمیه

گیوه کی

20

1

سمیرا

میرالی

20

1

لعیا

حسین رشیدی

20

1

اسمعیل

طوفانی موقر

20

1

محترم

تاج الدین

20

2

محبوبه

رضایی سلطان آبادی

19.99

3

سهیلا

نایب الصدریان

19.97

3

مهرناز

راستکار

19.97

4

نرگس سادات

علم الهدا

19.92

5

فاطمه

میرحسینی

19.91

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 95-94 ( کارشناسی ارشد - نهج البلاغه   )

                

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

حسنعلی

یزدانی جزی

19.80

2

سیده بتول

سیدزاده ثانی

19.55

2

منی

اولیابک

19.55

3

مریم

فارغ

19.05

4

مهرناز

تقوائی عالم

18.55

5

فاطمه

ریاحی

18.20

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 95-94 ( کارشناسی ارشد - تفسیر اثری )   

             

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

بی بی آمنه

رضوی راد

19.33

2

سیدجمال

روانان

19.29

3

افسانه

مصدق

18.92

4

فاطمه

اشتیاقی

18.88

5

سیدرضا

مهدوی

18.58

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 95-94 ( کارشناسی ارشد - کلام و عقاید )   

             

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

سعیده

خلیلی فیروزکوهی

19.79

2

فاطمه

اکبری چناریو

18.04

3

اعظم

عنایتی فر

18

4

سیدمحمد مهدی

نیکویی روزبهانی

17.75

5

فاطمه

غمخوارفرد

17.63

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 95-94 ( کارشناسی ارشد - علوم قرآن و حدیث )  

              

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

فاطمه

شریعتمداری

19.88

2

مریم

بغیری

19.44

2

مرضیه

نظری ابهری

19.44

3

محسن

رجبی

19.25

4

ناصر

خاتمی

19.13

5

مریم

همتی

19.05

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 95-94 ( کارشناسی ارشد - نهج البلاغه )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

فاطمه

شفيعي درب اسيابي

19.33

2

فاطمه

بیضلیی

19.29

3

اعظم

ایران نژاد پاریزی

19.25

4

مهدیه

منوچهریان

19.20

5

سمیه سادات

زهرایی

19.13

6

لیلا

اخوان

19.13

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 95-94 ( کارشناسی ارشد - تفسیر اثری )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

فایقه

شهابزاده

20

2

سکینه

کیخا

19.83

3

لیلا

ابطحی

19.75

4

رحمت

کشفی

19.67

5

معصومه

افکاری عتیق

19.63

 

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 95-94 ( کارشناسی ارشد - علوم قرآن و حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

سکینه

نادری تربقان

19.75

1

فاطمه

نصر اصفهانی

19.75

1

ناصر

خاتمی

19.75

1

مریم

بغیری

19.75

2

میمنت

احمدی مجیدی

19.70

3

یاسمین

دایر

19.65

4

مریم سادات

احمدی علون آبادی

19.60

4

علی

فرهنگی

19.60

4

مریم

همتی

19.60

5

اعظم

یحیی آبادی

19.55

5

جلیل

مظفری

19.55

 

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 95-94 ( کارشناسی ارشد - کلام و عقاید )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

نجمه

صنعتیان

20

1

طاهره

عطار

20

1

حیدر

سپهوند

20

2

فاطمه

گل نشان

19.88

3

معصومه

کریمی

19.75

3

لیلا السادات

احمدی مروست

19.75

4

مهدی

رابط

19.69

5

مرتضی

عابدی

19.63

5

زهرا

میری

19.63

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 95-94 ( کارشناسی - علوم معارف قرآن )

رتبه نام نام خانوادگي معدل ترم
1 فاطمه ميرحسيني 20
1 عادله ترخاني 20
1 ابراهيم رمضاني حسين ابادي 20
1 نرگس سادات علم الهدا 20
2 فاطمه فريدوني 19.99
3 فاطمه ياوري بافقي 19.97
4 مینا عابدینی سرده 19.95
5 نرگس اسکندری 19.94

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 95-94 ( کارشناسی - علوم حدیث )

رتبه نام نام خانوادگي معدل ترم
1 عبدالحسین افشاراعلم 20
2 نرگس مشکاتی 19.92
3 رقیه ایوزخانی 19.83
4 اعظم شریفی مندی 19.78
5 نسرین نوریان 19.76

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 94-93 ( کارشناسی ارشد - کلام و عقاید )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

طاهره

عطار

20

2

فاطمه

گل نشان

19.96

3

لیلا سادات

احمدی مروست

19.83

3

انسیه

دهقان

19.83

4

زهرا

میری

19.71

5

نجمه

صنعتیان

19.67

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 94-93 ( کارشناسی ارشد - نهج البلاغه )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

محدثه

اسماعیلی

20

1

اعظم

ایران‌نژاد پاریزی

20

1

فاطمه

بیضایی

20

1

فاطمه

شفیعی درب آسیابی

20

1

گلابس

کتابی

20

1

اشرف

کی منش

20

2

مرضیه

شاکری مبارکه

19.85

3

فاطمه

آراسته فرد

19.80

3

فاطمه

نوروزی

19.80

3

زهره

یعقوب پور

19.80

4

فرشته

چمنی

19.75

5

بی بی اعظم

اکرمی زاده

19.65

5

نفیسه

بشیری

19.65

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 94-93 ( کارشناسی ارشد - علوم قرآن و حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

ميمنت

احمدي مجيدي

20

1

فاطمه

پرنده

20

1

ناهيد

رئوفيان نيشابوري

20

1

عفت

شبان

20

1

مطهره

مويدي

20

1

سکینه

نادري تربقان

20

1

فاطمه

نصر اصفهاني

20

1

اعظم

يحيي ابادي

20

2

مریم سادات

احمدي علون آبادي

19.94

2

یاسمین

داير

19.94

3

سیدعلی

ميرفخرايي

19.75

4

قدسیه

رضواني گلوگاهي

19.67

5

فاطمه

يعقوبي

19.56

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 94-93 ( کارشناسی ارشد - تفسیر اثری )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

سکینه

کیخا

20

2

سمیه

محمدپورجاغرق

19.96

3

فرزانه

زاهدی

19.92

3

رحیم

قدیری

19.92

4

سمیه

حسین پور

19.88

4

نسرین

صفری

19.88

5

فایقه

شهابزاده

19.83

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 94-93 ( کارشناسی - علوم معارف قرآن )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

ناصر

خاتمي

20

1

عادله

ترخانی

20

1

فاطمه

فریدونی

20

1

اعظم

برات زاده

20

1

شهره

شریعتمداری

20

1

نعیمه

تیموری آشتیانی

20

1

ناهید

نمايي قاسمي

20

2

فرشته

سليمانيان ثمرين

19.97

3

مرضیه

جيرائي شراهي

19.92

3

فاطمه

ملكي ميركلايي

19.92

4

فاطمه

ارين دارستاني

19.9

5

مینا

عابديني سرده

19.86

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 94-93 ( کارشناسی - علوم حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

مریم

کافي مشهدي

20

1

نسرین

نوريان

20

1

ویدا

چايباغي

20

1

رقیه

ايوزخاني

20

1

سمانه

امامي بافراني

20

2

زهرا

اشرفي اهقي

19.97

3

فاطمه سادت

رباني

19.96

4

عبدالحسین

افشاراعلم

19.93

5

مریم

غفاري

19.9

 

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 94-93 ( کارشناسی ارشد - علوم قرآن و حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

میمنت

احمدی مجیدی

19.70

1

اعظم

یحیی آبادی

19.70

2

عصمت

رحیمی

19.65

2

سکینه

نادری تربقان

19.65

3

آدینه

ابراهیمی

19.60

3

سیده محدثه

حسینی میاندره

19.60

3

عفت

شبان

19.60

4

صدیقه

برین

19.50

4

زهرا

حسینی صفا

19.50

5

مهدی

الوند

19.45

5

فاطمه

نصر اصفهانی

19.45

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 94-93 ( کارشناسی ارشد - تفسیر اثری )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

فرخنده

حبیبی دوست

20

1

نعمت اله

حسین زاده

20

1

مریم

سیفی

20

1

ریحانه

عزت دوست سه ساری

20

1

زهرا

فخارزاده بیدکی

20

1

زلیخا

کرمی

20

1

فریده

نقی زاده وردین

20

2

منظر

عبادی پور

19.92

3

مجید

مرادی

19.83

3

بدریه

هدایت پناه شالدهی

19.83

4

زهرا

غلامی

19.79

5

اکبر

امیری

19.75

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 94-93 ( کارشناسی ارشد - نهج البلاغه )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

سمیه

ایروانی

19.83

1

زهرا

عرب نیا

19.83

2

ارمغان

محمدپور

19.67

3

مهناز سادات

سرادارقندچی

19.63

4

بتول

نودهی

19.58

5

سید جواد

اطهری مریان

19.50

5

سوده

تیرگر

19.50

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 94-93 ( کارشناسی ارشد - کلام و عقاید )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

فاطمه سادات

میرحسینی نیری

19.38

2

فاطمه

گل نشان

19.25

2

نرگس

مظاهری صالحی

19.25

3

گیتا

حری رضایی

19.06

4

نجمه

صنعتیان

18.88

5

مهدی

دهقان

18.69

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 94-93 ( کارشناسی - علوم معارف قرآن )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

محبوبه

رضايي سلطان ابادي

20

2

محسن

رجبي

19.93

3

مرضيه

جيرائي شراهي

19.93

4

زهرا

حسيني زهاني

19.90

5

نعيمه

تيموري اشتياني

19.78

6

هاجر

جيراني خامنه

19.72

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 94-93 ( کارشناسی - علوم حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

فرشته

رفیعی

19.86

2

زهرا

اشرفی اهقی

19.68

3

نجمه السادات

موسوي حرجندي

19.67

4

معصومه

اصغري اومالي

19.53

5

هادي

قره شيخ بيات

19.45

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 93-92 ( کارشناسی ارشد - علوم قران و حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

زهرا

مومیوند

20

2

مریم

مقتدایی

19.94

3

محمد سعید

انصاری

19.88

4

نزهت

جوادی مقدم

19.83

5

سجاد

نازی نژاد

19.63

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 93-92 ( کارشناسی ارشد - تفسیر اثری )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

نعمت اله

حسین زاده

19.92

2

صغری

لطف الهی

19.79

3

زهرا سادات

شفیعی

19.75

3

پروین

صادقی درچه عابدی

19.75

3

ریحانه

عزت دوست سه ساری

19.75

4

بدریه

هدایت پناه شالدی

19.71

5

حمیده

بزرگنیا بجندی

19.70

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 93-92 ( کارشناسی ارشد - نهج البلاغه )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

طیبه

صفی پور

19.85

2

سوده

تیرگر

19.40

3

زهره

برات زاده

19.20

3

نفیسه

صالح

19.20

4

زهرا

عرب نیا

19.15

5

سمیه

ایروانی

19.05

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 93-92 ( کارشناسی ارشد - کلام و عقاید )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

عباسعلی

ملایی قاسمی

20

2

شکوفه

پارسا

19.94

3

مهدیه

محمدی

19.44

4

گیتا

حری رضایی

19.35

5

ندا

معینی الدینی

19.25رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 93-92 ( کارشناسی - علوم معارف قرآن )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

محمدرضا

محلوجی

20

2

نجمه

ساجدی فر

19.97

3

زینب

زندی

19.92

4

مینا

عابدینی سرده

19.87

4

عادله

ترخانی

19.87

5

مهناز

شفیعی خیابانی

19.85رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 93-92 ( کارشناسی - علوم حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

پروانه

محمودی

20

2

زهرا

اشرفی اهقی

19.87

3

مریم

کافی مشهدی

19.84

4

صنم

تهمتن

19.83

5

نسرین

نوریان

19.8

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 93-92 ( کارشناسی ارشد - گرایش نهج البلاغه )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

الهام

محمدی

19.83

2

نفیسه

صالح

19.79

3

مطهره

میرزایی فرد

19.58

4

زهرا

حقی

19.5

4

زینب

قاسمی گوهر ریزی

19.5

5

زینب

فرتاج

19.42

6

نورسته

قنبرزاده

19.33

7

محمد

سعادتی

19.29

7

اکرم

مستقیمی

19.29

8

انسیه

کفش کنان

18.96

8

محترم

نظری

18.96

9

سمیه

خیرالدین

18.88

10

عذرا

صمدزاده

18.79

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 93-92 ( کارشناسی ارشد - گرایش تفسیر اثری )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

سید رضا

قدیری

20

1

بی‌بی سکینه

امامی

20

1

فریبا

صادقی دوست

20

1

زهرا

یاسری

20

2

محمود

احمدی سینایی

19.83

2

لیلا

انصاری اشلقی

19.83

3

خدیجه

ابول اولا

19.71

4

اعظم

معصوم بیگی

19.67

5

زیبا

شیخ الاسلامی

19.64

6

حمیده

بزرگ نیا بجندی

19.58

6

فاطمه

حکیم زاده

19.58

6

طیبه

صفری

19.58

6

معصومه

یوسف پور

19.58

6

منیره

حسینیان

19.58

7

حسین

قربانلو

19.54

7

فاطمه

علا المحدثین

19.54

8

فاطمه سادات

مرتضوی امامی

19.46

9

رضیه

نشان

19.39

10

بهمن

یازرلو

19.38

10

فایقه بیگم

صدر هاشمی

19.38

10

ساجده

گرجی

19.38

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 93-92 ( کارشناسی ارشد - گرایش علوم قرآن و حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

نزهت

جوادی مقدم

20

2

فاطمه

نهاردانی

19.75

3

زهرا

مومیوند

19.71

4

لاله

کندری

19.63

5

سیده زینب

مطهری نیا

19.62

6

فاطمه

عسگری

19.58

7

زهره

شفیعی

19.42

8

شهین

رضایی

19.33

9

حسن

ابراهیمی گسکریی

19.21

9

سجاد

نازی نژاد

19.21

10

فاطمه

کاریزنویی

19.19

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 93-92 ( کارشناسی ارشد - گرایش کلام و عقاید اسلامی )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

شکوفه

پارسا

19.58

2

عباسعلی

ملایی قاسمی

18.63

3

فاطمه سادات

میرحسینی نیری

18.04

4

سید ماشاالله

رزاقی مقدم نشجلی

18

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 93-92 ( کارشناسی - علوم معارف قرآن )

رتبه

نام

نام خانوادگی

معدل

1

معصومه

احمدی پور

20

2

محبوبه

پاشاکلایی

67/19

3

مرضیه

جیرائی شراهی

19.63

4

ميمنت

احمدي مجيدي

19.5

5

نرگس سادات

علم الهدا

19.48

6

سیما

بادامچی زاده

19.36

6

ناصر

خاتمی

19.36

7

محبوبه

کاکایی مقدم

19.35

8

فاطمه

سداد

19.34

9

میهن

مهر مشهدی

19.33

9

لعیا

حسین رشیدی

19.33

10

نجمه

ساجدی فر

19.22

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 93-92 ( کارشناسی - علوم حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگی

معدل

1

اعظم

شریف‌مندی

19.96

2

هادی

قره شیخ بیات

19.77

3

فاطمه

رحماني صومعه

19.59

4

صنم

تهمتن

19.4

5

فاطمه

قلی زاده

19.31

6

امیر فرزان

فاضلیان

19.21

7

رقيه

ايوزخاني

19.2

8

زینب

حامدلبافیان

19.09

9

سمیه

سروقد مقدم

19

9

مریم

کافی مشهدی

19

10

مرضیه

دولتی

89/18

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 92-91 ( کارشناسی ارشد - رشته علوم حدیث گرایش نهج البلاغه )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

انسيه

کفش کنان

19.8

2

زينب

فرتاج

19.2

3

محترم

نظري

19.15

3

زهرا

حقي

19.15

4

مليحه

جندقي سمناني

19.1

5

زهرا

ناطق اينانلو

19

5

سميه

خمسه ي

19

6

اباصلت

ابراهيمي

18.9

7

محمد

سعادتي

18.8

8

شهناز

پيرزاد

18.75

9

زينب

قاسمي گوهرريزي

18.7

10

فاطمه

قبادي منفرد

18.65

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 92-91 ( کارشناسی ارشد - رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

شكوفه

پارسا

19.7

2

معصومه

بيات غياثي

19.3

3

سيدعلي

موسوي طاها

18.95

4

سيدماشاالله

رزاقي مقدم نشلجي

18.65

4

مهديه

محمدي

18.65

5

راضيه

نيازي پور

18.2

6

نجمه

اعتصامي

17.75

7

زينب

هادي دهكردي

17.7

8

عفيفه السادات

موسوي طاها

17.55

9

فايزه

ملااحمدي

17.4

10

زكيه السادات

موسوي طاها

17.35

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 92-91 ( کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

نزهت

جوادي مقدم

19.5

2

حسين

خواجه مهريزي

19.25

3

زهرا

موميوند

18.5

4

طيبه

جمالي

18.33

5

داراب

دارابي

18.25

6

صفورا

همداني

18.13

7

سجاد

نازي نژاد

18.06

8

مهوش

شولي

17.92

9

زهره

شفيعي

17.69

10

حسن

ابراهيمي گسكريي

17.38

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 92-91 ( کارشناسی ارشد - رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری )

رتبه

نام

نام خانوادگي

معدل ترم

1

سيدرضا

قديري

19.5

2

ليلا

انصاري اشلقي

19.46

3

هدي

تفضلي

19.21

3

فاطمه

حكيم زاده

19.21

4

زيبا

شيخ الاسلامي

19.17

5

محبوبه

رضايي نيک

19.13

5

فريبا

صادقي دوست

19.13

6

فاطمه سادات

مرتضوي امامي

18.96

7

فاطمه

علاالمحدثين

18.92

8

زهرا

ياسري

18.9

9

اکبر

احمدي

18.75

10

سميه

طهماسبي

18.63

10

اعظم

معصوم بيگي

18.63

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 92-91 ( کارشناسی - علوم معارف قرآن )

رتبه

نام

نام خانوادگی

معدل

1

مهين

فريدزاده

20

1

مهديه

حاجيلو

20

2

ناصر

خاتمي

19.97

3

نرگس سادات

علم الهدا

19.89

4

مرضيه

جيرائي شراهي

19.85

5

فا طمه

نصر اصفهاني

19.79

6

زينب

آزاد

19.73

7

فاطمه

فرقاني فرد

19.7

8

نسيم

ياورزاده هريس

19.69

9

ميمنت

احمدي مجيدي

19.6

9

نسرين

طوماري کورعباسلو

19.6

10

صديقه

بيات

19.58

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 92-91 ( کارشناسی - علوم حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگی

معدل

1

زهراسادات

شفيعي

19.81

2

زهرا

ولدخاني

19.68

3

فاطمه

رحماني صومعه

19.6

4

فاطمه

تاجگردون

19.55

5

هادي

قره شيخ بيات

19.53

6

مطهره

مويدي

19.47

7

مريم

کافي مشهدي

19.32

8

رقيه

ايوزخاني

19.23

9

امير

سعيدي کيشي

19.19

10

نوشين

دهقاني تفتي

19.17

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 92-91 ( کارشناسی - علوم معارف قرآن )

رتبه

نام

نام خانوادگی

معدل

1

عباس

زرگاني پور

19.91

2

فا طمه

نصر اصفهاني

19.88

3

الهام

شريف فرد

19.86

4

ناصر

خاتمي

19.79

5

محمدرضا

محلوجي

19.75

6

فهيمه سادات

رسولي موحد

19.65

7

مرضيه

جيرائي شراهي

19.64

8

سيما

بادامچي زاده

19.61

8

نرگس سادات

علم الهدا

19.61

9

فاضله

اميدوار

19.6

10

سمانه

رياضي

19.55

 

رتبه‌های برتر آموزشی نیم سال اول تحصیلی 92-91 ( کارشناسی - علوم حدیث )

رتبه

نام

نام خانوادگی

معدل

1

هادي

قره شيخ بيات

19.93

2

زهراسادات

شفيعي

19.75

3

فاطمه

ره کشاي

19.6

4

زهرا

سلمانپور

19.58

5

محمد

عظيمي

19.54

6

فاطمه

رحماني صومعه

19.48

7

راحله

قادري

19.39

8

مريم

کمالي تقي پور

19.38

9

فرخنده

حبيبي دوست

19.35

10

ناديه

طرفي نژاد

19.24