دانش آموختگان

 

 

گواهینامه های موقت پایان تحصیلات (آماده)

آخرین به روزرسانی (96/11/14)

با سلام و عرض تبریک جهت اتمام این دوره تحصیلی به اطلاع میرساند در جدول زیر اسامی دانش آموختگانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات‌ آنها آماده است اعلام شده است. خواهشمند است به نکات زیر قبل از حضور برای دریافت مدرک توجه فرمایید:

1ـ آدرس محل دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات:

قم، بلوار پانزده خرداد، چهار راه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، دانشگاه قرآن و حدیث، مرکز آموزش الکترونیکی.

2ـ تحویل مدرک تنها به شخص دانش آموخته امکان پذیر است.

3ـ در روز تحویل مدرک به همراه داشتن اصل کارت ملی، شناسنامه و برای آقایان علاوه بر موارد قبلی، اصل مدرک معتبر نظام وظیفه الزامی است (طلاب با کارت حوزوی تمدید شده تا روز دریافت مدرک).

4ـ پاسخگویی تلفنی کارشناس امور دانش آموختگان  دوشنبه از ساعت 9 الی 12 با شماره تماس 02151292341 امکان پذیر می‌باشد.

5ـ ساعات کاری مرکز آموزش الکترونیکی (قم) جهت تحویل مدارک موقت، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 می‌باشد.

 

نام نام خانوادگی شماره دانشجویی مقطع تحصیلی
محمد جواد اسلامی زیرکی 8922210075 کاردانی در رشته
طاهره بختیاری 9122212528 کاردانی در رشته
سید محمد حسینی واعظ 8821225002 کاردانی در رشته
مهدی رزمی 8922208069 کاردانی در رشته
علی اکبر شاکری 9121211077 کاردانی در رشته
فاطمه صدرالدینی 86329617 کاردانی در رشته
زهرا صفری 9122212649 کاردانی در رشته
رضا طیرانیان رنجبر 8821210062 کاردانی در رشته
میترا فروهش تهرانی 9224221225 کاردانی در رشته
مهدی مدنی بجستانی 8922201020 کاردانی در رشته
فاطمه معماریان 8921207607 کاردانی در رشته
پریسا مینایی طهرانی 8721207744 کاردانی در رشته
زهرا نوری فرد 8921107526 کاردانی در رشته
فاطمه واگذاری ریکنده 86318697 کاردانی در رشته
محمد یعقوبی 8921207070 کاردانی در رشته
مرضیه ابراهیمی 86307505 کارشناسی
معصومه ابراهیمی 9021212500 کارشناسی
وحیده ابراهیمی علویجه 9022212502 کارشناسی
لیلا ابطحی 8721207587 کارشناسی
سمیه ابطحی 8821207518 کارشناسی
رباب احمدی 9021212504 کارشناسی
فاطمه احمدی 9224221227 کارشناسی
حمیده احمدی 9122212511 کارشناسی
هانیه احمدیان 9221100502 کارشناسی
ناهید اردستانی 9222100503 کارشناسی
حمیده استرحام 9122212781 کارشناسی
انسیه اسدی 8922219644 کارشناسی
خدیجه اسکافی نوغانی 8922210676 کارشناسی
فاطمه اشرف 9021212509 کارشناسی
فاضله اشکار کلایی 8821225500 کارشناسی
اکرم السادات افضلی قه 85207516 کارشناسی
سید محسن امامی 8721207068 کارشناسی
زهراالسادات امامی 8821221583 کارشناسی
فرنگیس امیری 8922208664 کارشناسی
محمد امین انصاری 9021212011 کارشناسی
خدیجه اوجی 9021212513 کارشناسی
محدثه ایمانی کلور 8821107524 کارشناسی
سایه آزاد 9021212516 کارشناسی
مرضیه آسیابان عباس آبادی 8721207580 کارشناسی
جمانه آشوبی 86424776 کارشناسی
لیلا آیت اللهی تفتی 86430813 کارشناسی
علیرضا باقری پور 9022212030 کارشناسی
جلال باقریان 9122212023 کارشناسی
فاطمه بدخشان 9021212526 کارشناسی
اعظم برات زاده 9224221126 کارشناسی
معصومه بلوچی 9022212530 کارشناسی
طاهره سادات بنی هاشمی چهارم 9022212532 کارشناسی
رضا بهرامی بویینی 9314121156 کارشناسی
صدیقه بیات 8922208666 کارشناسی
مریم پرتوزاده 9022212540 کارشناسی
مرضیه پزشگیان 8821207525 کارشناسی
فاطمه پورآبیار 8822236658 کارشناسی
محبوبه پورمحمدی زاده جرجافکی 9021212535 کارشناسی
نجیبه پورمهدی وردین 8721201564 کارشناسی
شهلا تاج الدینی ممقانی 9022212543 کارشناسی
لیلا ترابیده 8721207621 کارشناسی
سهیلا سادات تقوی 9121211545 کارشناسی
طیبه تقوی خونساری 85204650 کارشناسی
فاطمه تقی زاده زانوقی 8921224527 کارشناسی
زهرا تقی ملک علی 9221100518 کارشناسی
باهره جان نثاری 8922207571 کارشناسی
منصوره سادات جعفرپور فیروز آبادی 8821208589 کارشناسی
مریم جعفرزاده 8821207527 کارشناسی
اعظم جعفری 9022212552 کارشناسی
لیلا جعفری 8821207529 کارشناسی
ملیحه جعفری یزدی 8922224540 کارشناسی
صدیقه جمالی زاده نوق 9022212051 کارشناسی
حسنعلی جمشیدیان 86404010 کارشناسی
اقدس جهانشاهی 8721222577 کارشناسی
صدیقه جوادی 8922119520 کارشناسی
محسن چینی فروشانی اصفهانی 86307030 کارشناسی
طاهره حاجی اصغر شعرباف 8721207631 کارشناسی
نیره حاجی اصغر شعرباف 8721207632 کارشناسی
محمد امین حبیبی 8821207024 کارشناسی
اعظم حجتی 8922107522 کارشناسی
ندا حدیدی 9222100532 کارشناسی
فاطمه حریرفروش 8922107505 کارشناسی
سید محمد حسینی 85220085 کارشناسی
محمد رضا حقگوئی جیرکوهی 8721226009 کارشناسی
نسا حلاج نیشابور 8821107535 کارشناسی
مهین حمدی 9022212775 کارشناسی
زهرا حیدری 8821119585 کارشناسی
نرجس خاتون لهراسبی 8821207565 کارشناسی
مرضیه خاموش‌پور 84304503 کارشناسی
فرشته خانابادی قهی 9022212577 کارشناسی
طاهره خانزاده گیلوائی 8822226513 کارشناسی
فائزه خدایار 8822207574 کارشناسی
مجید خرازی 8721207090 کارشناسی
عباس خلیفه 9222100023 کارشناسی
نرجس دستی گردی 9314221116 کارشناسی
مریم دلالت 8822207578 کارشناسی
سید علی دلاوری 8721210198 کارشناسی
مهدی دهقان 8921206009 کارشناسی
ندا دین دار یزدی 8721207760 کارشناسی
الهه راه چمنی 8721207651 کارشناسی
نیرالسادات رجائی الموسوی 8821207536 کارشناسی
افسانه رجبی زاده 8821224511 کارشناسی
محمدعلی رحمانی 9224121169 کارشناسی
ریحانه رحیم پور قصر 9121211576 کارشناسی
زینب رحیم زاده شاندیز 8821221586 کارشناسی
زهره رحیمیان 9224221230 کارشناسی
ملاحت رزاقی 9221100536 کارشناسی
سمیه رستمی 9122212783 کارشناسی
زهره رشید الاسلامی 9222100551 کارشناسی
الهام رشیدپردل 8921201521 کارشناسی
اکرم رضا پور 9021212565 کارشناسی
حسین رضایی 9022212083 کارشناسی
راضیه رضایی 9122212600 کارشناسی
زهرا رضایی آلکامی 9022212602 کارشناسی
اکرم رضایی مزرعه شاهی 8921107513 کارشناسی
همادخت رفیعی 86443819 کارشناسی
فاطمه رنجبر جلیانی 85207563 کارشناسی
رضوان روزگار 86416719 کارشناسی
مائده السادات زارع 8921219624 کارشناسی
مریم زارعی 85207567 کارشناسی
المیرا زارعی 85207568 کارشناسی
سمیه زند 9224221175 کارشناسی
زینب زندی 9022212617 کارشناسی
زهره زندیه 9121211595 کارشناسی
زهرا سالمی 8821134597 کارشناسی
علیرضا سخاوت بنیس 8721207105 کارشناسی
سمیرا سرویسی (سبزواری) 9121211599 کارشناسی
زهرا سلیمانی قمی 8821207032 کارشناسی
محبوبه سلیمانی نیگجه 9122212628 کارشناسی
مهری سلیمیان ریزی 8822204534 کارشناسی
عطیه سادات سهیلی مقدم 8822207586 کارشناسی
سیده مریم سهیلی نیک 8922226519 کارشناسی
علیرضا سوداچی 8721207108 کارشناسی
مرضیه سیدان 8821207543 کارشناسی
سمانه شاکریان 8922207594 کارشناسی
مریم شاملی پهمدانی 8721226512 کارشناسی
محسن شبانکاره فرد 8721219165 کارشناسی
لیلا شبانی 8922219647 کارشناسی
مرضیه شجاعی 8922207597 کارشناسی
طاهره شرزه ئی 8922219648 کارشناسی
اعظم شریف خانی 8821207546 کارشناسی
اعظم شریفی مندی 8921210651 کارشناسی
سکینه شفیعی 8822204537 کارشناسی
سارا شمیم 9022212635 کارشناسی
محمد جواد شهریاری 86410076 کارشناسی
منصوره صاحب جمعی 8922232674 کارشناسی
معصومه صادق خانی 8721207674 کارشناسی
صابره صادقی 8921207583 کارشناسی
مصطفی صادقی میبدی 9022212106 کارشناسی
سمیه صالحی 8922204510 کارشناسی
فائزه صالحی 9121211623 کارشناسی
معصومه صفاری 9122212648 کارشناسی
فاطمه صلاحی 9022212647 کارشناسی
مارال صمدی 8822230655 کارشناسی
مجید طاهریان فرد 9222100037 کارشناسی
سید محسن طباطبایی 8922101001 کارشناسی
بی بی فاطمه طباطبایی شیرازی 86410665 کارشناسی
زهراالسادات طباطبائی حکیم 9122212652 کارشناسی
نسرین طوماری کورعباسلو 9022212651 کارشناسی
لیلا طیبی نطنزی 9222100573 کارشناسی
طاهره عابدین درکوش 8721207681 کارشناسی
مهری عامری 86314626 کارشناسی
معصومه عباس زاده 86407639 کارشناسی
فاطمه عباسی 9122212660 کارشناسی
سمیه عبدالمحمدی 9122212662 کارشناسی
پریدخت عراقی 86302632 کارشناسی
هدی عزیزاللهی 86420760 کارشناسی
حلیمه عسکر نصیری 8822210644 کارشناسی
افسانه عطایی 9022212661 کارشناسی
سمیه عطایی لوشانی 9122212668 کارشناسی
مهشید عظیمی 9022212662 کارشناسی
فاطمه عقدائی 86410688 کارشناسی
لادن علی احمدی پور 8922223671 کارشناسی
زهرا علی زاده 9022212668 کارشناسی
اکرم عیسی پور 8721203503 کارشناسی
نسیم عیسی پور 8922210692 کارشناسی
سلیمه عیسی پور چاخانسر 8822226517 کارشناسی
طیبه غروی 86407659 کارشناسی
عذرا غلامی 8822207602 کارشناسی
محمود غنجی 9224121140 کارشناسی
مریم فاتحی زاده 9122212681 کارشناسی
سمیه فاطمی مهر 85212517 کارشناسی
محبوبه فانی تبریزی نژاد 9221100554 کارشناسی
آمنه فتحی 8821219578 کارشناسی
محمدرضا فخاری 8821207034 کارشناسی
زهرا فرح بخش بروجنی 8921207593 کارشناسی
فردوس فرزین 9224221310 کارشناسی
فاطمه فروزند 84316605 کارشناسی
مجید فروغی اصفهانی 8721204031 کارشناسی
سمیرا قاسمی 8821207556 کارشناسی
رقیه قاسمی 9021212614 کارشناسی
سیده زهره قشمی 8922207617 کارشناسی
عالیه قمی نژاد 8721204531 کارشناسی
رضا قنادزاده 8822207016 کارشناسی
نورسته قنبرزاده 86320643 کارشناسی
مریم کاتبی میاندوآب 9022212689 کارشناسی
فاطمه کاشانی اسدی جعفری 8821207558 کارشناسی
زهراسادات کاشفی مفرد 8721208808 کارشناسی
نرگس کامیابی 9224221156 کارشناسی
سعیده کدخدائی 8721204533 کارشناسی
وحید کربلایی باقر 9224121182 کارشناسی
عطیه کربلائی قدیر 9121211658 کارشناسی
محمد کرمعلی 9224121246 کارشناسی
هرمز کرمی 8721207133 کارشناسی
فریبا کشاورز 9022212702 کارشناسی
سعیده کنه حقیقت 8821207560 کارشناسی
علیرضا لبانی مطلق 9122212148 کارشناسی
ناهید مازوچیان 8922207620 کارشناسی
فائزه محرابی 85207612 کارشناسی
مریم محمد پور کارگر 8721201566 کارشناسی
مرضیه محمداسمعیلی 8721207723 کارشناسی
شیرین محمدرضای طیبی 9022212711 کارشناسی
فاطمه محمدی 86416716 کارشناسی
سمیه محمودی گرده رشت 8822207611 کارشناسی
مریم مرتضی زاده محله 8721207727 کارشناسی
ریحانه مزیری 8921206518 کارشناسی
فاطمه مشکوری نجفی 9022212728 کارشناسی
مریم مظفری زاده 9121211690 کارشناسی
آذر معتمدی 8821108592 کارشناسی
مرضیه منتظر 8822223636 کارشناسی
فاطمه منصور خاکی 8921221637 کارشناسی
زینب منصوری پور 8921207669 کارشناسی
فاطمه منصوری هفشجانی 9022212740 کارشناسی
سمیه سادات مهدی دماوندی 8921207609 کارشناسی
نجمه السادات موسوی حرجندی 9021212644 کارشناسی
ماندانا مولانا 84307577 کارشناسی
فاطمه مؤمنی روچی 8922207634 کارشناسی
سید مهدی میر حاجی 8721207149 کارشناسی
منصوره میرباقری 9021212654 کارشناسی
فاطمه میرحسینی 9224221121 کارشناسی
فرشته میرزائی 9022107001 کارشناسی
شفق نجاران طوسی 8721210862 کارشناسی
اکرم نخعی 8922211529 کارشناسی
الهه نداف 8721207747 کارشناسی
فا طمه نصر اصفهانی 8822210649 کارشناسی
فاطمه نظری 9122101567 کارشناسی
مهنوش نورمحمدی 8822207619 کارشناسی
سمیه نوروزی پیشکلیجانی 8822226526 کارشناسی
داوود نوروزیان 8921201015 کارشناسی
حسین نوری 8822207021 کارشناسی
منصوره نوقانی 84310596 کارشناسی
عطیه نیک نام 8821210622 کارشناسی
سمیه هادی نیا 8721207755 کارشناسی
سیده زهرا هاشمی 8822207620 کارشناسی
سیده هانیه هاشمی 8821110605 کارشناسی
فاطمه هاشمیان 8921121529 کارشناسی
فخری سادات یاسینی 9314221259 کارشناسی
پروین یحیائی 8821107581 کارشناسی
زینب یراقی 8922204515 کارشناسی
مرضیه یعقوبی زاده ونینی 9224221249 کارشناسی
فاطمه یوسفی چوبینی 8922107498 کارشناسی
شهناز اب رون 9234100500 کارشناسی ارشد
آدینه ابراهیمی 9234100501 کارشناسی ارشد
اکبر احمدی 9132101002 کارشناسی ارشد
غفور احمدی 9314131179 کارشناسی ارشد
لیلاسادات احمدی مروست 9314231227 کارشناسی ارشد
فرشته ادیب زاده 8831107525 کارشناسی ارشد
راحله اژدری 9231100502 کارشناسی ارشد
آرتوسا استاد علی عسگریها 8931202503 کارشناسی ارشد
ملیحه سادات اسماعیلی 9314231295 کارشناسی ارشد
فاطمه اشتیاقی 9314231253 کارشناسی ارشد
معصومه اشیانی 9132121504 کارشناسی ارشد
حمیده اصفهانی 9131121505 کارشناسی ارشد
معصومه اصفی داریانی 9314231290 کارشناسی ارشد
طاهره اکبری 9414231129 کارشناسی ارشد
مژگان امیری 9135221501 کارشناسی ارشد
زهرا اوضاعی 9414233127 کارشناسی ارشد
منی اولیابک 9414233126 کارشناسی ارشد
محمدحسین بابازاده 8931201001 کارشناسی ارشد
عطیه بارز 9232100506 کارشناسی ارشد
سبحان بخشانی 9231100006 کارشناسی ارشد
فاطمه بداغی 9314231285 کارشناسی ارشد
معصومه بیات غیاثی 9114227527 کارشناسی ارشد
زهره بیجارچیان 9314231238 کارشناسی ارشد
فاطمه بیدخام 9234100511 کارشناسی ارشد
عاطفه بیرامی پور 8831123570 کارشناسی ارشد
علیرضا پوران 9131101008 کارشناسی ارشد
زینب پوستینی 8931108520 کارشناسی ارشد
مهرناز تقوائی عالم 9414233113 کارشناسی ارشد
سمیرا تقی پور 9131121577 کارشناسی ارشد
رقیه ثبوتی تابنده 9132121511 کارشناسی ارشد
حبیب الله جان نثاری لادانی 9314131236 کارشناسی ارشد
لیلی جرجانی 9314231221 کارشناسی ارشد
سیف اله جعفرپور علوجنی 9235100005 کارشناسی ارشد
نفیسه جعفری 9314233124 کارشناسی ارشد
داود جعفری رنانی 9132101070 کارشناسی ارشد
کبری جهان پور 8931202507 کارشناسی ارشد
ساره جوشن 882219519 کارشناسی ارشد
مجید حسن زاده سبلویی 9231100007 کارشناسی ارشد
الهام حسنی 9131101503 کارشناسی ارشد
محمد حسن حسین پور 9314131119 کارشناسی ارشد
سیده معصومه حسینی 8931201507 کارشناسی ارشد
ناصر خاتمی 9414139975 کارشناسی ارشد
زهرا خرازیان 9131101539 کارشناسی ارشد
سعیده خلیلی فیروزکوهی 9414233128 کارشناسی ارشد
مریم خندابی 8832107508 کارشناسی ارشد
راحله خواجه نصیری 9314231283 کارشناسی ارشد
مریم خوشروی 8831119560 کارشناسی ارشد
سمیه خیرالدین 9131121526 کارشناسی ارشد
مائده خیوه 9132121517 کارشناسی ارشد
انسیه دهقان 9314231207 کارشناسی ارشد
ژیلا دوست مهربان 9131121527 کارشناسی ارشد
زینب دولتی اغمیونی 9234100525 کارشناسی ارشد
زهرا رزاقی کاشانی 9314231154 کارشناسی ارشد
حسین رضاعلی 9314131214 کارشناسی ارشد
یزدان رضوانی 9132101021 کارشناسی ارشد
قدسیه رضوانی گلوگاهی 9234100528 کارشناسی ارشد
صفیه رمضانی نژاد 873112373 کارشناسی ارشد
محدثه رهنی 9131121531 کارشناسی ارشد
سید جمال روانان 9414139947 کارشناسی ارشد
زینب روستائی 9231100523 کارشناسی ارشد
رسول زارع 9131121005 کارشناسی ارشد
فرزانه زارع 9314231147 کارشناسی ارشد
فاطمه زکی زاده 9314231153 کارشناسی ارشد
آمنه زند 9414231125 کارشناسی ارشد
سمانه سرپرست فقیران 9131101515 کارشناسی ارشد
مهناز سادات سردار قندچی 9231100524 کارشناسی ارشد
صالحه سکوت 8932107506 کارشناسی ارشد
مهدیه سلیمانی 9314231275 کارشناسی ارشد
زینب سنچولی 9314231136 کارشناسی ارشد
مریم شجاعی حقیقی 9131121535 کارشناسی ارشد
راضیه شهوند پور 9132121527 کارشناسی ارشد
زهرا شهیدی کرانی 9132121528 کارشناسی ارشد
اکبر صابری 9132101033 کارشناسی ارشد
فاطمه صحراگرد 9414231114 کارشناسی ارشد
زینب صفری پور 8932201506 کارشناسی ارشد
نجمه صنعتیان 9314231233 کارشناسی ارشد
سمانه السادات طباطبائی 9232100562 کارشناسی ارشد
طاهره عابدی 9314231269 کارشناسی ارشد
آمنه عباس پور 9314231197 کارشناسی ارشد
ریحانه عباسی 8832121514 کارشناسی ارشد
ریحانه عزت دوست سه ساری 9232100533 کارشناسی ارشد
قاسم علی زاده 9414139973 کارشناسی ارشد
نیر غلامی قره آغاجی 9314231326 کارشناسی ارشد
مریم فارغ 9414233114 کارشناسی ارشد
زهرا فخارزاده بیدکی 9232100538 کارشناسی ارشد
ساره فخرایی 9234100546 کارشناسی ارشد
نفیسه فرامرزی 9414233134 کارشناسی ارشد
قاسم فرح پور 9132121032 کارشناسی ارشد
حسن فرحمند 9314131228 کارشناسی ارشد
منیره فردوان خراسانی 9134221524 کارشناسی ارشد
سودابه فریور 9131121548 کارشناسی ارشد
سارا قادروند 9314231329 کارشناسی ارشد
نورسته قنبرزاده 9131121551 کارشناسی ارشد
معصومه قهرمانی 9314231141 کارشناسی ارشد
فریده کرمی 9131121553 کارشناسی ارشد
ثریا کریمی 9131101527 کارشناسی ارشد
زینب کریمی 9234100550 کارشناسی ارشد
فاطمه کریمی حصاری 9314231127 کارشناسی ارشد
سکینه کیخا 9314231144 کارشناسی ارشد
فاطمه گل نشان 9314231208 کارشناسی ارشد
فهیم گلاب 9131101529 کارشناسی ارشد
مریم لشکر بلوکی 9314231169 کارشناسی ارشد
پروین مبارک 9132121550 کارشناسی ارشد
فاطمه مبین رهنی 9231100544 کارشناسی ارشد
سمیه محمدپورجاغرق 9314231126 کارشناسی ارشد
بنفشه محمدی 8932202513 کارشناسی ارشد
سلماز محمدی ایواتلو 9414233120 کارشناسی ارشد
مریم مرتضی زاده محله 8931201517 کارشناسی ارشد
پویانعلی مریخ بیات 9234100020 کارشناسی ارشد
اکرم مستقیمی 9231100548 کارشناسی ارشد
نرگس مظاهری صالحی 9314231193 کارشناسی ارشد
فاطمه معصومی 9131121562 کارشناسی ارشد
بتول السادات معصومی گراشی 9314231199 کارشناسی ارشد
حوریه مقدم براتی 9314231137 کارشناسی ارشد
امیر ملکان 9414139967 کارشناسی ارشد
روح الله مهدی نیا 9414139986 کارشناسی ارشد
محمدرضا مهری 9414139951 کارشناسی ارشد
طیبه موحدی امین 9314233125 کارشناسی ارشد
بی بی زینب موسوی 9132121557 کارشناسی ارشد
زهرا ناطق اینانلو 9131101537 کارشناسی ارشد
زهرا ناطقیان 9314231279 کارشناسی ارشد
شهناز نصرتی 9314231324 کارشناسی ارشد
فاطمه نقاش مهرپرور 9234100563 کارشناسی ارشد
فاطمه سادات نیک زاد الحسینی 8832204505 کارشناسی ارشد
فهیمه سادات هاشمی کذاب 9234100566 کارشناسی ارشد
ملیحه واحدی 9414233139 کارشناسی ارشد
اعظم یحیی آبادی 9314231299 کارشناسی ارشد
حسنعلی یزدانی جزی 9414139949 کارشناسی ارشد
رضا یزدانی نژاد 9135221019 کارشناسی ارشد
زهره یعقوب پور 9314231166 کارشناسی ارشد
فرزانه یوشی 9231100558 کارشناسی ارشد