ارتباط با ما

 

 

سامانه تلفن گویای مرکز 51290-021

 

فهرست شماره تلفن‌های مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

 

حوزه ها و مدیریت ها

ساعت پاسخگویی

شماره تماس

دفتر ریاست و روابط عمومی

دفتر تهران

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16:45

021-55902138

دفتر قم

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 14

025-37782027

اداره خدمات آموزشی

امور مربوط به: انتخاب واحد، حذف ترم، حذف درس، ارائه به استاد، میهمان، انتقالی، تغییر رشته، مرخصی، انصراف، اخراج، اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی، معافیت تحصیلی و تطبیق واحد

پاسخگویی آموزشی

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 11

کارشناس رشته علوم قرآن و حدیث (مقطع کارشناسی)

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 121

کارشناس رشته روانشناسی و علوم و معارف قرآن(مقطع کارشناسی)

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 122

کارشناس رشته فقه و حقوق و علوم حدیث(مقطع کارشناسی)

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 123

کارشناس رشته مقطع کارشناسی‌ارشد(کلیه رشته‌گرایشها)

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 124

بایگانی (ویرایش اطلاعات فردی و نقص مدارک ثبت نام، اخذ مدرک فارغ التحصیلی)

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 125

کارشناس دانش آموختگان

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 126

مدیریت آزمون و نمایندگیها

امور مربوط به:  اعلام نمرات،  صدور کارنامه و ریز نمرات دانشجویان در حال تحصیل و امور حوزه آزمون (نمایندگی) دانشجویان

امور آزمون در تهران

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 131

امور آزمون در نمایندگی‌ها

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 132

021-51292344

مدیریت ارائه دروس

سرگروه گروه علمی حدیث و نهج البلاغه

(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

یکشنبه و سه شنبه 9 تا 12

021-51290 داخلی 141

سرگروه گروه علمی فقه و حقوق و معارف قرآن

(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

یکشنبه و سه شنبه 9 تا 12

021-51290 داخلی 142

سرگروه گروه علمی علوم قرآن و تفسیر اثری

(کارشناسی ارشد)

یکشنبه و سه شنبه 9 تا 12

021-51290 داخلی 144

سرگروه گروه علمی کلام و عقاید

(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

یکشنبه و سه شنبه 9 تا 12

021-51290 داخلی 143

سرگروه گروه علمی زبان و روانشناسی

(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

سرگروه گروه علمی عربی و عمومی

(کارشناسی)

مالی دانشجویی

امور مالیِ دانشجویانِ در حال تحصیل

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 31

021-51292422

امور تسویه مالی دانشجویی

و امور مالی مربوط به پایان نامه و سمینار

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 14

025-37176255

فرهنگی دانشجویی

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16:45

021-55902138

پشتیبانی آموزشهای آزاد

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51292610

021-51290 داخلی 51

پشتیبانی فنی

یک‌شنبه تا چهارشنبه 10 الی 11:30

021-51290 داخلی 2

فروشگاه الکترونیکی

همه روزه 8 تا 16:45

021-55952870

دریافت آخرین اخبار و آشنایی با مرکز

همه روزه

021-51290 داخلی 8

دبیرخانه تهران

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16:45

021-55952524 داخلی 257

021-55952385 فکس

دبیرخانه قم

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 14

025-37176260

025-37785045 فکس


 


 

نشانی قم:
قم، بلوار پانزده خرداد، چهار راه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث،

 دانشگاه قرآن و حدیث ـ مرکز آموزش الکترونیکی

 

صندوق پستی :

371951139

کد پستی:

3714854913

 

نشانی تهران:
شهر ری، ضلع جنوبی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع)،

 دانشگاه قرآن و حدیث مرکز آموزش الکترونیکی

 

صندوق پستی :

18735477

کد پستی :

1876943116
شماره مستقیم روابط عمومی: 55902138-021

پست الکترونیکی روابط عمومی: vu@qhu.ac.ir

کانال رسمی تلگرام مرکز: telegram.me/vuqhu