پاسخنامه آزمون 941 كارشناسي صفحه ١

 

پاسخنامه آزمون های نیمسال 941 کارشناسی

صفحه 1 از 5

1  2  3  4  5 

تاریخ آزمون

نام درس

تصویر پاسخنامه

1394/10/13

نحو عربي (4)

توضیحات :

1394/10/14

منطق

توضیحات :

1394/10/14

مشکل الحديث

سوال 10 ، 12 ، 23 و 27 حذف و تقسیم نمره بین سوالات

توضیحات : سوال 10 ، 12 ، 23 و 27 حذف و تقسیم نمره بین سوالات

1394/10/14

کلام و عقايد (1) - 902

توضیحات :

1394/10/14

فقه الحديث (1)

سوال 24 و 13 حذف و بارم آن تقسیم گردد

توضیحات : سوال 24 و 13 حذف و بارم آن تقسیم گردد

1394/10/14

شبهه شناسي

توضیحات :

1394/10/14

تفسير ترتيبي (4)

نمره سوال 19 بین سوالات دیگر پخش میشود

توضیحات : نمره سوال 19 بین سوالات دیگر پخش میشود

1394/10/14

تفسير ترتيبي (3)

توضیحات :

1394/10/14

تاريخ حديث شيعه (1)

توضیحات :

1394/10/14

تفسير ترتيبي (1)

توضیحات :

1394/10/13

صرف عربي (1) - خودخوان

توضیحات :

1394/10/13

قرآن و خاورشناسان

توضیحات :

1394/10/13

زبان خارجي

نمره سوال 1،2،24 و 22 در کل پخش شود

توضیحات : نمره سوال 1،2،24 و 22 در کل پخش شود

1394/10/13

روش تحقيق-روش تحقيق نقلی

توضیحات :

1394/10/13

تاريخ قرآن-کارشناسی

اعطای نمره سوال 10 به همه دانشجویان

توضیحات : اعطای نمره سوال 10 به همه دانشجویان

1394/10/13

تاريخ تشيع (2)

توضیحات :

1394/10/13

آشنايي با متون تفسيري (2)

توضیحات :

1394/10/12

آشنايي با علوم قرآني

توضیحات :

1394/10/12

نحو عربي (3) - 921

توضیحات :

1394/10/12

آشنايي با فرق اسلامي

توضیحات :

1394/10/12

اختلاف حديث

 نمره سوال 5 و 8 به همه داده میشود.

توضیحات : نمره سوال 5 و 8 به همه داده میشود.

1394/10/12

نحو عربي (2) - 921

نمره سوال 16 به همه داده شود

توضیحات : نمره سوال 16 به همه داده شود

1394/10/12

نحو عربي (1) - 921

سؤال21، حذف و نمرۀ آن میان سؤالات دیگر تقسیم شود.

توضیحات : سؤال21، حذف و نمرۀ آن میان سؤالات دیگر تقسیم شود.

1394/10/12

زبان تخصصي (2)

سوال 13 گزینه دال صحیح است
سوال 17 گزینه جیم صحیح است

توضیحات : سوال 13 گزینه دال صحیح است سوال 17 گزینه جیم صحیح است

کلام جدید

توضیحات :

1  2  3  4  5