پاسخنامه آزمون 942 كارشناسي ارشد صفحه 1

 

پاسخنامه آزمون های نیمسال 942 کارشناسی ارشد

صفحه 1 از 2

1 2

تاریخ آزمون

نام درس

تصویر پاسخنامه

95/03/12

علم کلام 1

توضیحات :

95/03/10

آسيب‌‌شناسي حديث

توضیحات :

95/03/09

حکومت و مدیریت در نهج البلاغه

توضیحات :

95/03/09

تاریخ تفسیر

توضیحات :

95/03/08

کلیات تاریخ کلام

توضیحات :

95/03/08

مبانی جرح و تعدیل

توضیحات :

95/03/08

روش شناسی تفسیر اثری

توضیحات :

95/03/06

علم و معرفت در قرآن و حدیث

توضیحات :

95/03/04

قرآن در روایات

توضیحات :

95/03/04

عرفان و دعا در نهج البلاغه

توضیحات :

95/03/03

علوم بلاغی در نهج البلاغه

توضیحات :

95/03/03

مبانی فهم حدیث(مبانی فهم حدیث1)

توضیحات :

1 2