محمد پارچه باف دولتی

 

استاد محمد پارچه باف دولتی

تولد:  1342 در تهران

پست الکترونیک: dolati@qhu.ac.ir

کارشناسی: مهندسی مكانیك- دانشگاه تهران-سال 1368

کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی- سال1372

و نیز: زبان و ادبیات عرب- دانشگاه تربیت مدرس- سال1374(بدون مدرک)

دکتری: علوم اسلامی- دانشگاه ICIS لندن- سال1384

عنوان پایان نامه کارشناسی: طراحی قسمت مكانیكی دستگاه تست ماوراء صوت

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: روش استدلال در قرآن كریم

عنوان رساله دکتری: روش آموزش خداشناسی بر مبنای قرآن

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه کلام

فعاليت های آموزشی

تدریس: اخلاق و تربیت اسلامی، آشنایی با ادیان الهی، آشنایی با فرهنگ و تمدن اسلامی، معارف اسلامی (1)، تاریخ اسلام (2)، تعلیم و تربیت اسلامی، تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، زبان عربی (3)، زبان عربی (4)، صرف و نحوكاربردی (1)و (3)، علوم بلاغی (1) و (2)، عرفان عملی اسلام، علم و معرفت در قرآن و حدیث، كلیات عرفان اسلامی، مبادی فقه و اصول، فلسفه اسلامی، مباحث اعتقادی در نهج البلاغه، مبانی و روش های تفسیر، مکاتب تفسیری، جامعیت قرآن، مهدویت در قرآن و حدیث، راهنما شناسی. عقاید در قرآن و حدیث، توحید در قرآن و حدیث، نبوت در قرآن وحدیث، امامت در قرآن و حدیث، مبانی احتجاج در قرآن و حدیث و... در مقاطع مختلف کارشناسی تا دکتری

فعاليت های پژوهشی

الف) کتابهای منتشر شده

1.      استدلال در قرآن

2.      شيوه هاي انس با قرآن

3.      تربيت نامحسوس از ديدگاه قرآن كريم و روايات

4.      ولايت رمز حيات و جاودانگي

5.      علي عليه السلام هستي بخش ايمان

6.      قبسي از آتش طور

7.      دينداري و تربيت در زمان غيبت

8.      نقدي بر مقاله "تروريسم در اسلام "

9.      نقش باورهاي ديني، در زندگي

10.  تأليف كتاب درسي عربي دوره‌ي راهنمايي براي آموزش و پرورش

11.  تأليف كتاب درسي عربي دوره‌ي دبيرستان و دانشجويي

ب) مقالات منتشر شده

افتخارات

سمت ها

معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران

امتیازدهی