عطیه اربابی

 

دکتر عطیه اربابی

تولد:  1355، تهران، شهر ری

پست الکترونیک:atiyeh_arbabi@yahoo.com

کارشناسی: ­زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، 1377

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران،1381

دکتری: زبان و ادبیات عربی، لبنان-الجامعه الاسلامیه فی لبنان، 1389

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آثار،احوال وافکار شیخ محمد جواد شبیبی(نگارش به زبان عربی)

عنوان رساله دکتری: استقبال الادب العربی المعاصر فی ایران (رویکرد زبان معاصر عربی در ایران)

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه زبان و ادبیات عرب

فعاليت های آموزشی

مکالمه عربی1-2-3، صرف و نحو، قرائت مطبوعات روزنامه مجلات عربی؛ مکالمه مجازی، آموزش زبان عربی1 و2، آزمایشگاه زبان1-2-3، نصوص من النثر و الشعر فی العصر الجاهلی، تاریخ العصر الجاهلی، علوم بلاغی 1 و 2، تاریخ زبان و فرهنگ عربی، قرائت متون معاصر و جرائد عربی، آشنایی با متون عربی، انشا عربی1-2-3، متون حدیث، ادبیات سیاسی در اسلام، متون عربی در ایران از آغاز، متون عربی در ایران از سقوط بغداد، ادبیات سیاسی متعهد، تفسیر و متون تفسیری قرآن کریم، معارف اسلامی-اخلاق اسلامی، قرائت قرآن، ترجمه، متون اسلامی، قرائت مطبوعات، استفاده از روزنامه و مجلات عربی، متون نظم و نثر معاصر عربی، اعراب القرآن، صرف و نحو کاربردی در قرآن کریم، اصول ترجمه و تفسیر جزءهای اول و سی ام قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم، آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان، مهارت های تدریس و روانشناسی در آموزش قرآن کریم

فعاليت های پژوهشی

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

1.      المستوی الاسلوبی فی الشعر العربی المترجم، اتجاه، 2011

2.      نقد الترجمات الفارسیة للشعر العربی علی الصعید الدلالي، اتجاه، 2012

3.      اشکال النثر القصصی و قیمتها، اتجاه

4.      نقد الترجمات القصصیة و المسرحیة، المنافذ الثقافیة

5.      الرمز فی شعر محمود درویش و بعده المقاوم، المنافذ الثقافیة

6.      الشعریة المقاومة فی قصیدة هدی میقاتي، المنافذ الثقافیة

افتخارات

·         برگزیده طرح 110 جوان نمونه کشور سال 1379

·         انتخاب پایان نامه برتر کارشناسی ارشد در مجمع متخصصان ایران 1381

امتیازدهی