پیش‌ثبت‌نام کارگاه آموزشی آنلاین ویژۀ دانشجویان فقه و حقوق

 

پیش‌ثبت‌نام کارگاه آموزشی آنلاین ویژۀ دانشجویان فقه و حقوق

اینجانب: *

دانشجوی مقطع: *

رشته: *

شماره دانشجویی: *

شماره تماس همراه: *

درخواست شرکت در دوره / دوره‌های زیر را دارم.
کارگاه آنلاین لایحه نویسی کارگاه آنلاین حقوق ثبت