تخفیف مقطع کارشناسی ارشد

 
عنوان فرم: فرم تخفیف مقطع کارشناسی ارشد

نام: *
نام خانوادگی: *
شماره دانشجویی: *
مقطع: *
رشته: *
نیمسال: *
سال تحصیلی: *
شماره تماس: *
تاریخ: *
نوع تخفیف:

رتبه های برتر آزمون سراسری

الف) رتبه های برتر آزمون سراسری کارشناسی ارشد(رتبه 1 تا 30)

ب )رتبه های برتر آزمون سراسری کارشناسی ارشد(رتبه 31 تا 100)

دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث ( رتبه 1 تا 5)

دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث و امام صادق (ع) و شهید مطهری و علوم اسلامی رضوی (معدل بالای 18)

دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی سایر دانشگاه ها (معدل بالای 18)

دانشجویان ممتاز دانشگاه در ترم قبل نیاز به تکمیل فرم ندارند بعد از اعلام اسامی توسط واحد آزمون تخفیفات ثبت می شود

برگزیدگان المپیادهای علمی ، دانشجویی

رتبه اول تا سوم

رتبه چهارم تا دهم

رتبه یازدهم تا پانزدهم

طلاب(حداقل اتمام سطح یک حوزه)

ارائه کپی مدرک سطح یک همزاه فرم الزامیست

پژوهشگران( کسب رتبه در جشنواره معتبر – انتشار کتاب یا مقاله با تایید معاون پژوهشی )

با مدیریت پزوهش مکاتبه شود

فعالان فرهنگی (به تشخیص امور فرهنگی – کسب 80 امتیاز)

با مدیریت فرهنگی مکاتبه شود

حافظان قران کریم

الف) دارندگان مدرک تخصصی درجه یک

ب) دارندگان مدرک تخصصی درجه دو

ج) دارندگان مدرک تخصصی درجه سه

د) دارندگان مدرک تخصصی درجه چهار

ه) دارندگان مدرک تخصصی درجه پنج

در صورتیکه حفظ قران با مفاهیم ان یا رتبه 1 تا 3 کشوری را کسب کرده اید اعلام نمایید.

بلی

خیر

ارائه مدرک معتبر الزامی است.
تبصره : حافظان کل قرآن که سازمان اوقاف هزینه آنان را پرداخت می نماید فقط فرم گواهی پرداخت شهریه (درمنوی فرمها) را تکمیل نمایند


کارکنان مؤسسه دارالحدیث و خانواده تحت تکفل ایشان

ارائه نامه کارگزینی الزامی است

تحصیل هم‌زمان اعضای یک خانواده در دانشگاه علوم حدیث

ارسال کپی صفحات اول و دوم شناسنامه خود و فرد دیگر همراه فرم الزامیست

خانواده‌های کم درآمد و بی‌سرپرست

ارائه معرفی نامه از این ارگانها الزامی است

کمیته امداد

بهزیستی

ایثارگران

آزادگان

رزمندگان

خانواده تحت تکفل جانباز زیر 25 درصد

خانواده تحت تکفل آزادگان

مدرک :معرفی نامه
تبصره :جانباران وخانواده شهدا که هزینه آنان را بنیاد شهید پرداخت می نماید فرم مربوط به خود را تکمیل ننمایند. اسامی به صورت گروهی به بنیاد ارسال می شود و هزینه از سمت بنیاد به شماره حساب افراد ریخته می شود

تفاهم‌نامه با سازمان‌ها

فایلهای ضمیمه:
(در صورت مشاهده نکردن کادر زرد رنگ انتخاب فایل History (هیستوری) مرورگر خود را پاک کنید.)
متن امنیتی: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*