دانشجویان متقاضی سهمیه ایثارگران

 

عنوان فرم: دانشجویان متقاضی سهمیه ایثارگران

دانشجویان گرامی متقاضی سهمیه ایثارگران (افرادی که تخفیف دانشگاه شامل حال آنها نمی شود) اطلاعات فرم زیر را جهت ارسال به بنیاد جانبازان و ایثارگران تکمیل نمایید.

نام: *
نام خانوادگی: *
نام پدر: *
کد ملی: *
کد ایثار: *
نوع ایثار: *
مقطع: *
رشته: *
شماره دانشجویی: *
سال ورود: *
شماره حساب: *
شماره تماس: *
تاریخ: *
متن امنیتی: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*