آرشیو رویدادهای آموزشی

 
7
تیر
آزمونهای پایان ترم - 7 الی 22 تیر - برنامه آزمونهای 952
31
خرداد
هفته نامه شماره ۸۶ طرح، توسعه و فناوری
27
خرداد
هفته نامه شماره ۸۵ طرح، توسعه و فناوری
26
خرداد
پایان مهلت مشاهده دروس 96/03/26
17
خرداد
نحوه صحیح نشستن پشت کامپیوتر
17
خرداد
هفته نامه شماره ۸۴ طرح، توسعه و فناوری
13
خرداد
افزایش تعداد صفحات بازدید در روزهای منتهی به پایان نیمسال
10
خرداد
هفته نامه شماره ۸۳ طرح، توسعه و فناوری
3
خرداد
هفته نامه شماره ۸۲ طرح، توسعه و فناوری
28
اردیبهشت
هفته نامه شماره ۸۱ طرح، توسعه و فناوری