آرشیو رویدادهای آموزشی

 
2
شهریور
آزمون‌های پایان ترم تابستان ٩٨ـ٩٧ (٩٧٣) ـــ ٢ الی ٧ شهریورماه ١٣٩٨
25
تیر
آغاز ترم تحصیلی و شروع کلاس‌ها--٢٥ تیرماه ١٣٩٨
18
تیر
انتخاب واحد ترم تابستان 98 (٩٧٣) - ١٨ و ١٩ تیرماه 139٨
18
خرداد
آزمون‌های پایان ترم نیمسال دوم ٩٨ـ٩٧ (٩٧٢) ـــ ١٨ خرداد الی ٢ تیرماه ١٣٩٨
10
خرداد
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم ٩٨ـ٩٧ (٩٧٢) ـــ ١٠ خرداد ١٣٩٨
6
اسفند
حذف و اضافه نیم‌سال دوم تحصیلی 97-98 (٩٧٢) - ٦ و ٧ اسفند 1397
28
بهمن
انتخاب واحدبا تأخیر نیم‌سال دوم تحصیلی 97-98 (٩٧٢) - 28 و 29 بهمن 1397
16
بهمن
انتخاب واحد نیم‌سال دوم تحصیلی 97-98 (٩٧٢) - ١٦ و ١٧ بهمن 1397
17
دی
آزمون‌های پایان ترم 971 - 17 دی الی 2 بهمن 1397- برنامه آزمون‌های 971
14
مهر
حذف و اضافه نیمسال اول ۹۸ ـ ۹۷ (971) --- 14 الی 16 مهرماه 1397