اخبار طرح، توسعه و فناوری

 


هفته نامه شماره ۷۴  طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۴ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۴ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۳ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۳ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
جلسه آموزش سامانه جدید مشاهده دروس (LMS)
در این اطلاعیه زمان جلسه آموزش ذکر شده است..
 دوشنبه ٩ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۲ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۲ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۱ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۱ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
سامانه‌های جدید
سامانه جدید مشاهده دروس و کلاس مجازی
نسخه به روز شده سامانه مشاهده دروس از همان نشانی قبلی در دسترس دانشجویان قرار دارد: http://lms.qhu.ac.ir گفتنی است از برنامک تلفن همراه مودل نیز می توانید استفاده کنید. همچنین نرم افزار کلاس برخط(Online) یا همان ادوبی نیز به روز رسانی داشته است.
 شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۰ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۰ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۶۹ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۶۹ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
هفته نامه
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۶۸ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۶۸ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ٢٩ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۶۷ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۶۷ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ١٦ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠more/f: not exist >>

2 3 صفحه بعدی >>