اخبار طرح، توسعه و فناوری

 


هفته نامه
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۶ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۶ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۵ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۵ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۴ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۴ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نحوه صحیح نشستن پشت کامپیوتر
نحوه صحیح نشستن پشت کامپیوتر
طرز نشستن و شیوه قرار گرفتن بدن هنگام کار با کامپیوتر اهمیت ویژه ای دارد.
 چهارشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آمار بازدید سامانه یادگیری الکترونیکی
افزایش تعداد صفحات بازدید در روزهای منتهی به پایان نیمسال
تعداد بازدید از صفحات سامانه نسبت به سه ماه قبل حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. بازه بیشترین ساعات بازدید ۱۰ تا ۲۰ می باشد.
 شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه 83
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۳ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۳ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ١٠ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه 82
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۲ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۲ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ٣ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه
هفته نامه شماره طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۱ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۱ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۰ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۸۰ طرح، توسعه و فناوری
 چهارشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۹ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۹ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>