کاربر مهمان خوش آمدید صفحه اصلی | جستجو | مباحث فعال | ورود

تمرین امتیازی علوم بلاغی 1 تنظیمات
استاد علوم بلاغی (1)
ارسال شده: 15 مهر 1392   ساعت: 3:42:23 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: آموزشیار, کاربر عادی

تاریخ عضویت: 1/6/1389
ارسال ها: 34
«بسم الله الرحمن الرحیم»

با سلام و احترام خدمت دانشجویان گرامی؛
تمرین امتیازی: از هر جلسه دو سؤال تستی (30 سؤال از کل جلسات) طرح نموده و با مشخص نمودن گزینۀ صحیح به رنگ قرمز در تالار بنویسید.
در انجام تمرین به نکات ذیل توجه فرمایید:
1. سؤالات به صورت تستی (4 گزینه‌ای) طرح گردد.
2. از هر جلسه حداقل دو سؤال طرح شود. تعداد کل سؤالات 30 سؤال باید باشد.
3. گزینۀ صحیح با رنگ قرمز مشخص گردد.
4. سؤالات نباید از سؤالات دیگر کپی شده باشد و باید توسط خود دانشجو طرح گردد.
5. برای انجام تمرین تا تاریخ 92.9.15 فرصت دارید.
سؤالات بررسی شده و نمرۀ کامل فقط برای دانشجویانی که نکات بالا را رعایت نمودند اختصاص خواهد یافت.
با آرزوی توفیق روزافزون

یا علی
عالیه بخشایی
ارسال شده: 16 مهر 1392   ساعت: 8:55:20 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 16/9/1389
ارسال ها: 128
باسمه تعالی و بذکر ولیه و حجته ارواحنا له الفداء


« اَعظَمَ اللهُ اُجُورَنا بمُصابنا بالحُسَین(ع) وَ جَعَلَنا وَ اِیاکُم مِنَ الطالبینَ بثاره مع وَلیهِ الاِمام المَهدی مِن آلِ مُحَمَدٍ علیهمُ السَلامُ »جلسه پانزدهم

1- در کدام گزینه به نوع کلام بدرستی اشاره نشده است؟
1) کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون، مساوات
2) حافظوا علی الصلوات و الصلوه الوسطی، اطناب
3) رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات، اطناب
4) و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، مساوات

2- کدام گزینه صحیح است؟
1) "و جاء ربک و الملک صفا صفا" اطناب از نوع قصد فراگیری و شمول/ "وقال الذین ءامن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد" اطناب از نوع ترغیب در پذیرش عفو است.
2) از انواع اطناب می توان به تکرار و ذکر لفظ خاص پس از لفظ عام اشاره نمود.
3) اگر معنای کلام بر عدد تکیه بیشتری داشته باشد و پس از آن اجزاء بصورت دو یا چند جمله بیان گردد آن را توشیع می گویند.
4) از جمله اهداف جمله معترضه توجه دادن بر برتری علم، دعا، ایغال، احتراس و ایضاح می توان اشاره نمود.

**********************************************************************************

جلسه چهاردهم

1- هر گاه الفاظ سخن از مفهوم مطلوب و مقصود گوینده بیشتر باشد کلام ... ؛ برابر باشد کلام ... ؛ و موافی به غرض باشد کلام ... است.
1) اطناب / مساوات / ایجاز
2) مساوات / اطناب / ایجاز
3) ایجاز / اطناب / مساوات
4) تطویل / مساوات / ایجاز

2- کدام گزینه غلط است؟
1) آیه "ولکم فی القصاص حیوة" کلام موجز همراه با مفاهیم زیاد است.
2) حذف در سخن با وساطت عقل، عرف، ضابطه و قانون ادبی نیاز به دلیل دارد.
3) از محذوفاتی که به معنای اصلی کلام خلل نمی رساند؛ حذف حرف، حذف مضاف، حذف قراین لفظیه، حذف صفت، حذف موصوف و ... می باشد.
4) در آیه روبرو کلام از نوع ایجاز است "خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجهلین".

**********************************************************************************

جلسه سیزدهم

1- ویژگی خاص کاربرد "واو" عاطفه چیست؟
1) تناسب ساختاری
2) تناسب مسند به و مسند الیه
3) اشتراک در وصف عقلی
4) همه گزینه ها

2- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
1) یکی از کاربردهای "واو" وصل، جلوگیری از گمان نادرست مخاطب می باشد.
2) در صورت نداشتن تناسب بین مسند به و مسند الیه از کاربرد "واو" عاطفه محروم هستیم.
3) در صورت داشتن وصف جامع ( به تضاد یا به توافق ) معطوف به با معطوف "واو" عاطفه بکار می رود.
4) همه گزینه ها صحیح می باشد.

**********************************************************************************

جلسه دوازدهم

1- معرفت به باب ... و ... را بلاغت گویند.
1) مفاهیم اصلی / تبعی
2) فصل / وصل
3) پیوستن / گسستن جملات
4) همه گزینه ها

2- کدام گزینه غلط است؟
1) در جمله "قال علی- کرم الله وجهه-" فصل از نوع کمال انقطاع است و جمله اول خبری است.
2) در جمله "فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل أدلک علی شجره الخلد" فصل از نوع کمال اتصال است و هل أدلک عطف بیان می باشد.
3) در جمله "یدبر الأمر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون" فصل از نوع کمال اتصال است و یفصل الآیات بدل جزء از کل می باشد.
4) هرگاه جملات دوم بدون واو عاطفه بیایند و ارتباط مفهومی تنگاتنگ با جملات بعدی داشته باشند فصل از نوع کمال اتصال است.

**********************************************************************************

جلسه یازدهم

1- این جمله تعریف کدامیک از اصطلاحات نحو و علوم بلاغی است؟
"اختصاصُ شیءٍ بشیءٍ بطریقٍ خاص"
1) حبس
2) قصر
3) استثناء
4) تمام گزینه ها

2- روش های استثناء در کدام گزینه آمده است؟
1) حرف نفی+ إلا/ لا عاطفه/ بل/ إنما/ تقدیم مفعول به ایاک/ تکرار إسناد
2) حرف نفی+ إلا/ لا عاطفه/ بل/ إنما/ تکرار إسناد
3) حرف نفی+ إلا/ لا عاطفه/ إنما/ تقدیم مفعول به ایاک/ تکرار إسناد
4) حرف نفی+ إلا/ بل/ إنما/ تقدیم مفعول به ایاک/ تکرار إسناد

**********************************************************************************

جلسه دهم

1- اگر منادا قریب باشد کدامیک از حروف حرف ندا بکار می رود؟
1) همزه.أی
2) یا.أیها
3) أی.یا
4) همزه. أیها

2- کاربرد حرف ندا بدلیل ... است.
1) بلاغت
2) ایجاز
3) زجر
4) حصر

**********************************************************************************

جلسه نهم

1- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟
1) متمنِّی محال و دست نیافتنی است.
2) دلیل محال بودن متمنِّی تنها بعید بودن از لحاظ عقلی می باشد.
3) متمنِّی آرزو کننده است و متمنَّی مورد آرزو می باشد.
4) تمنی دارای چهار جزء است.

2- ترجی ... تمنی، امری ... است و از جمله الفاظ اصلی آن ... و .... می باشد.
1) همانند/ محال/ عسی.لعّل
2) همانند/ دست یافتنی/ عسی.لیت
3) برخلاف/ محال/ عسی.لیت
4) برخلاف/ دست یافتنی/ عسی.لعّل

**********************************************************************************

جلسه هشتم

1- کدامیک از الفاظ استقهام به ترتیب سوال از مکان و زمان است؟
1) أین.أنی.أی/ متی.کم.أی
2) متی.أی.أیان/ أین.أنی.أی
3) أین.أنی.أی/ متی.أیان.أی
4) أین.أی.أیان/ متی.أنی.أی

2- کدامیک از جملات زیر غلط است؟
1) تا هنگامی که شخصی از معنای لغوی چیزی مطلع نباشد سوال از وجود یا عدم بی مورد است.
2) سؤال دارای مراتب مشخصی است.
3) تا هنگامی که شخصی از وجود یا عدم چیزی مطلع نباشد حق سؤال از حقیقت شئ را ندارد.
4) تا هنگامی که شخصی حقیقت چیزی را نداند سؤال از عوارض آن بی مورد نیست.

**********************************************************************************

جلسه هفتم

1- تفاوت و شباهت دو جمله زیر در چیست؟
أراکباً جئت أم ماشیاً؟/ أکتب علی رساله؟
1) همزه استفهام/ تقدیم حال بر فعل و فاعل
2) همزه استفهام/ نبودن تکرار
3) نبودن تکرار/ تقدیم حال بر فعل و فاعل
4) تقدیم حال بر فعل و فاعل/ جمله فعلیه

2- کدامیک از الفاظ استفهام حرف و کدامیک اسم است؟
1) أی/ أ
2) أی/ ما
3) أ/ ما
4)کیف/ أ

**********************************************************************************

جلسه ششم

1- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟
1) دلیل تعلق نهی به افعال وجود مفسده و عدم انجام آن می باشد.
2) اجزای فعل نهی مانند فعل امر است و شامل ناهی، منهی و لقظ نهی می باشد.
3) نهی در اصطلاح به معنای فرمان بر ترک فعل از سوی فرد باشرافت و دارای احاطه می باشد.
4) از جمله مفاهیم تبعی فعل نهی شرافت نداشتن نهی کننده، التماس، دعا، انس و حرمت به سبب مفسده است.

2- در کدام گزینه مفاهیم تبعی فعل نهی بکار رفته و نوع آن درست مشخص شده است؟
1) ربنا لا تواخذنا ان نسینا، درخواست زیر دست از مهتر
2) لا تقربوا الصلوه و انتم سکری، ارشاد
3) فلا تبلغاه ما اقول، دعا
4) لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، سرزنش

**********************************************************************************
جلسه پنجم

1- معنای اصلی و فرعی فعل امر چیست؟
1) ایجاب/ ارشاد و راهنمایی
2) ایجاب و الزام/ تهدید و درخواست
3) الزام و ایجاب/ تعجیز و اباحه
4) الزام/ تسویه و اهانت

2- کدامیک از گزینه های زیر انشاء غیرطلبی است؟
1) وَ اَخَیتُکَ فی اللهِ
2) یا لَیتَنی کُنتُ تُراباً
3) فلا تُزَکوا اَنفُسَکُم
4) وَ اعبُدوا اللهَ

**********************************************************************************
جلسه چهارم

1- در کدامیک از آیات شریف زیر هدف از آوردن تأکید عظمت و بزرگی است؟
1) و إلهکم إله واحد
2) إذ ارسلنا الیهم اثنین
3) قالوا ربنا یعلم إنا الیکم لمرسلون
4) ألا إن اولیاء الله و لا خوف و لا هم یحزنون

2- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟
1) کلام انکاری برای مخاطب خالی الذهن بیان می شود.
2) کلام انکاری برای مخاطب مردد و کلام ابتدایی برای مخاطب خالی الذهن و منکر بیان می شود.
3) کلام ابتدایی برای مخاطبان خال الذهن و مردد بیان می شود.
4) کلام طلبی برای مخاطب مردد و شکاک بیان می شود.

**********************************************************************************
جلسه سوم

1- در کدام یک از آیات شریف زیر هدف، پیام ثانوی کلام است، نوع آن را مشخص نمایید.
1) لقد ادبت بنبیک باللین و الرفق، استرحام
2) قال رب إنی وهن العظم منی و اشتعل الراس شیبا، اندوه و دریغ خوردن
3) و تنذرو یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنه، تشویق بر امری
4) إنی وضعتها انثی، افتخار و بیان فضیلت

2- اگر ارتباط ذهنی میان اشیاء به وسیله ی .... بیان شود، به این پیوستگی و ترکیب الفاظ داری تناسب، نسبت ... می گویند.
1) عالم واقع/ کلامی
2) واژگان و کلمات/ صادق
3) واژگان / کلامی
4) واژگان و کلمات/ کلامی

**********************************************************************************
جلسه دوم

1- سبک علمی را تعریف نمایید.
1) سبکی است که در آن برای رساندن مفاهیم والای عقلی از الفاظ گویا و روان با اسلوبی دلنشین استفاده می شود.
2) سبکی است که در آن بتوان حالات گوناگون را در شنوندگان پدید آورد.
3) سبکی است که در آن مفاهیم والای عقلی را به دور از الفاظ مشترک که مفاهیم گوناگون دارند استفاده می شود.
4) سبکی است که در آن برای رساندن پیام از الفاظی گویا و روان با اسلوبی دلنشین استفاده می شود.

2- در میان ارکان رسایی کلام کدام مورد اهمیت بیشتری دارد، تعریف نمایید.
1) مقتضای حال. نوع کلامی که در مقام خاص بیشترین تناسب را با گوینده دارد.
2) مخاطب. نوع کلامی که در مقام خاص بیشترین تناسب را با مخاطب دارد.
3) مقتضای حال. نوع کلامی که در مقام خاص بیشترین تناسب را با مخاطب دارد.
4) مخاطب. نوع کلامی که در مقام خاص بیشترین تناسب را با گوینده دارد.

**********************************************************************************
جلسه اول

1- بلاغت در اصطلاح به چه معناست؟
1) خوش بیانی و زبان آوری همراه با مقتضای حال.
2) خوش بیانی و زبان آوری همراه با مقتضای مخاطب.
3) درستی و شیوایی سخن همراه با مقتضای مخاطب.
4) درستی و شیوایی سخن همراه با مقتضای حال.

2- معنای لغوی فصاحت چیست؟
1) زبان آوری و گشاده زبانی
2) گشاده زبانی و خوش بیانی
3) زبان آوری و سخن دانی
4) سخن دانی و گشاده زبانی

الهام شریف فرد
ارسال شده: 18 مهر 1392   ساعت: 8:44:51 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 20/9/1389
ارسال ها: 147
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه اول
1-فصاحت کلمه ، کلام یا متکلم به چه ارکانی وابسته است؟
الف:گویایی لفظ و زیبایی کلام
ب:گویایی لفظ ،ارزشمند بودن معانی و استواری ترکیب
ج:ارزشمند بودن معانی ، زیبایی کلام و فصیح بودن متکلم
د: گویایی لفظ ، ارزشمند بودن معانی و فصیح بودن متکلم
2-بلاغت در کلام چیست؟
الف:اگر سخن در جایگاه مناسب بیان شود آن را کلام بلیغ می نامند.
ب:اگر سخن در جایگاه مناسب و مقتضای حال و مقام ایراد شود آن را کلام بلیغ می گویند.
ج: هرگاه کلام با قواعد نحوی همراه باشد آن را کلام بلیغ می نامند.
د:هرگاه دلالت کلام بر معنای مقصود روشن باشد آن را کلام بلیغ می نامند.

جلسه دوم
1-موضوع علم معانی چیست؟
الف: قواعد نحوی و مفاهیم ثانویه ای که غرض گوینده را در کلام می رساند.
ب: مفاهیم ثانویه ای که غرض گوینده را در کلام می رساند و جستجوی معنای لغت.
ج: مفاهیم ثانویه ای که غرض گوینده را در کلام می رساند و جستجوی ظرایف و لطایفی که گوینده متناسب با مقتضای حال مخاطب به الفاظ می بخشد.
د: جستجوی ظرایف و لطایفی که گوینده متناسب با مقتضای حال مخاطب به الفاظ می بخشد و پیگیری قواعد علم نحو
2-بارزترین ویژگی سبک ادبی چیست؟
الف:زیبایی کلام و به کار گیری مضامین خیالی در آن
ب:فهمیدن و فهماندن مطلب
ج:تکرار کلمات ،ترنّم از حالتی به حالت دیگر رفتن
د:بلاغت وفصاحت کلام

جلسه سوم
1-ویژگی کلام ادبی چیست؟
الف:داشتن سه نسبت ذهنی،کلامی و خارجی
ب:تأثیر گذار،روشن و به اندازه نیاز
ج:گویا ، روان با اسلوبی دلنشین
د:رساندن پیام به شنونده
2-کدام گزینه جزو پیام ثانوی کلام می باشد؟
الف:منتقل کردن پیام به متکلم و استرحام
ب:منتقل کردن پیام به متکلم و اظهار ناتوانی و بیچارگی
ج:اندوه و دریغ خوردن بر چیزی و استرحام
د:افتخار و بیان فضیلت و منتقل کردن پیام به متکلم

جلسه چهارم
1-کدام گزینه کلام ابتدایی می باشد؟
الف: و الهکم اله واحد
ب: ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون
ج:إن موعدهم الصبح ألیس الصبح بقریب
د: ألا إنهم هم السفهاء
2-کلام طلبی چگونه کلامی است؟
الف: کلامی است که در پی رساندن پیام به شنونده ای است که از مفهوم پیام اطلاعی ندارد.
ب:کلام زمانی طلبی است که شنونده درباره محتوای پیام شک وتردید داشته باشد که این تردید با تأکیدی اندک برطرف شود.
ج: کلام زمانی طلبی است که مخاطب خبر را منکر باشد ،تأکید در اینگونه کلام با انکار مخاطب رابطه مستقیم دارد.
د:کلامی است که برای مخاطب خالی الذهن آورده می شود.

جلسه پنجم
1-کدام یک از آیات زیر در قالب انشاء طلبی نیست؟
الف:و تَاللهِ لَأکیدنَّ أَصنامکم
ب: وَ اعبُدُوا الله
ج: قُل هَل یَستوِی الأَعمَی وَ البَصیر
د: یا عِبادِی الَّذینَ أَسرفُوا عَلی أَنفُسِهِم لا تَقنطُوا مِن رَحمةِ الله
2-کدام گزینه در اسلوب امر است؟
الف: بِئسَ العبدُ القاذُورةُ
ب:عَسی أن یَبعَثَک ربک مقاماً محموداً
ج:و أخیتُک فی الله و صافَیتُک فی الله
د:وبِالوالدَینِ إِحساناً

جلسه ششم
1-کدام گزینه نادرست هست؟
الف: منهی عنه به غعلی که ترک آن از مخاطب خواسته می شود گفته می شود.
ب:کسی که ترک فعل از او خواسته می شود و بر اوست که از عمل خودداری کند منهی گفته می شود.
ج: کسی که ترک فعل از او خواسته می شود و بر اوست که از عمل خودداری کند ناهی گفته می شود.
د:کسی که بر ترک فعل فرمان می دهد که دارای شرافت و برتری است ناهی نام دارد.
2-معنایی که از آیات زیر فهمیده می شود در کدام گزینه درست اشاره شده است؟
الف: وَ لَا تَأکلوا أموالَکُم بَینَکُم بِالبَاطِل: ارشاد
ب:لَا تُبطِلوا صَدَقاتِکم بِالمَنِّ وَالأَذی :تمنی
ج: لَا تحزن إِنَّ الله مَعَنا:توبیخ
د: لَا تَعتَذِروا قَد کَفَرتُم بَعدَ إِیمانِکُم:تهدید
الهام شریف فرد
ارسال شده: 19 مهر 1392   ساعت: 0:19:27 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 20/9/1389
ارسال ها: 147
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه هفتم
1-کدام گزینه پرسش از تصدیق می باشد؟
الف:أراکباً جِئت أَم ماشیاً
ب:أقادِمٌ صَدیقُکَ؟
ج:أَمشترٍ أنت أم بائع؟
د:أَأَنتَ مسافرٌ أَم أَخوک؟
2-کدام گزینه نادرست است؟
الف:بوسیله هل بسیطه از بود یا نبود شیء سؤال می شود.
ب:به وسیله هل مرکبه از عوارض و حالاتی که به شیء تعلق دارد سؤال می شود.
ج:هل در جملاتی که تقدیم معمول فعل بیانگر ثبوت نسبت کلامیه است شایسته نیست.
د:بعد از هل ،أم متصله می آید.

جلسه هشتم

1-کدام یک از اسامی استفهام در معنای گفته شده کاربرد ندارد؟
الف:متی در پرسش از زمان
ب:أنّی در معنای کَیفَ ،مِن أینَ و مَتی
ج:أیٌّ در مفهوم زمان و مکان
د:کَم در مفهوم چگونگی و حالات شیء
2-معنای مجازی استفهام در کدام آیه نادرست است؟
الف:أَغَیرَالله تَدعونَ: اقرار
ب:أَلَم نَجعَل لَهُ عَینَین:انکار ابطالی
ج:وَمَاتِلکَ بِیَمینِکَ یا مُوسی: انس
د:أَلَم تَرَ کَیفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصحابِ الفِیلِ:وعید

جلسه نهم

1-کدام گزینه نادرست است؟
الف:در زبان عربی لفظ اصلی تمنَّی «لیتَ» می باشد.
ب: در کنار لَیت الفاظ فرعی دیگری مثل «هَل»«لَو»و «لَعل» نیز برای تمنی کاربرد دارد.
ج:مورد اصلی کاربرد «هل »و«لعل» در تمنّی است.
د:الفاظ فرعی تمنی تنها هنگامی در معنای تمنی به کار می روند که دارای نکته هایی بلاغی باشند.
3-کدام گزینه در مورد ترجی نادرست است؟
الف:هرگاه امید دست یابی به امری محجوب وجود داشته باشد آن را تدجی می نامند.
ب:الفاظ اصلی در ترجی لعل وعسی است.
ج:نکته بلاغی هنگام کاربرد لیت در معنای ترجی آشکار کردن امر پسندیده به صورت محال استو
د:لیت از الفاظ اصلی در تمنی است.

جلسه دهم

1-کدام گزینه جزو الفاظ منادای بعید نمی باشد؟
الف:«آ»
ب:«أی»
ج:«آی»
د:«یا»
2-مفهوم مجازی ندا در کدام گزینه نادرست بیان شده است؟
الف:یَا دائِمَ الفَضلِ عَلی البَریَّة :مدح و ستایش
ب:وَامُصیبَتاه:ندبه
ج:أنا أفعلُ کذا أَیُّهَا الرَّجُلُ:اختصاص
د:یا غافِلُ! مَتی تَتَنبَّه؟ : تحسّر و توجّع

جلسه یازدهم

1-کدام یک حصر حقیقی نمی باشد؟
الف:ما مِن إِلهٍ إِلَّا الله
ب:مَا مُحمَّدٌ إِلَّا رَسولٌ
ج:إِنما الحَیاةُ تَعِبٌ
د:وَحدَه لا إِله إِلَّا هو
2-کدام گزینه نادرست است؟
الف: تعیین نوعی از حصر اضافی است زمانیکه مخاطب پنداری نادرست داشته باشد ،گمان او را با حصر تصحیح می کنند.
ب:افراد نوعی از حصر اضافی است که هرگاه مخاب گمان کند که چند نفر فعل واحدی را باهم انجام داده اند متکلم این گمان را با حصر تصحیح می کند.
ج:تعیین نوعی از حصر اضافی است که زمانیکه مخاطب در تعیین مقصور علیه حیران و در انتخاب بین چند نفردرتردید باشد،این تردید را باحصر از بین می برندو
د:قلب نوعی از حصر اضافی است که هرگاه مخاطب پنداری نادرست داشته باشد ،گمان او را باحصر تصحیح می کنند.

جلسه دوازدهم

1-جایگاه و نوع فصل را در آیه فَوَسوسَ إِلَیهِ الشَّیطانُ قالَ هَل أَدُلُّکَ عَلَی شَجَرَةِ الخُلدِ مشخص کنید.
الف:کمال اتصال از نوع عطف بیان
ب:کمال اتصال از نوع بدل
ج:کمال انقطاع از نوع اختلاف لفظی و معنوی
کمال انقطاع از نوع استقلال دو جمله
2-نوع فصل در آیه «وَما أُبرِّئُ نَفسِی إِنَّ النَّفسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ» را مشخص کنید؟
الف :کمال اتصال
ب:کمال انقطاع
ج: شبه کمال اتصال
د:شبه کمال انقطاع

جلسه سیزدهم

1-حالت عطف در آیه«واعبُدُواللهَ وَلَا تُشرِکُوا بِهِ شَیئاً» چیست؟
الف:تضاد
ب: سلب و ایجاب
ج: تضایف
د:عدم وملکه
2-حالت عطف در کدام گزینه سلب تضایف می باشد؟
الف: واعبُدُواللهَ وَلَا تُشرِکُوا بِهِ شَیئاً
ب:یُضِلُّ بِهِ کَثیراً و یَهدِی بِهِ کَثیراً
ج:فَإِذا أَنزَلنَا عَلیهَا المَاءَ اهتَزَّت وَرَبَت
د:هَل یَستَوِی الَّذِینَ یَعلَمونَ وَالَّذیِنَ لَا یَعلَمونَ

جلسه چهاردهم

1-اطناب چیست؟
الف:الفاظ سخن برای اشاره به نکته ای خاص بیشتر از مفهوم مورد نظر متکلم آورده می شود.
ب:الفاظ سخن به میزان مفهوم مورد نظر متکلم آورده می شود.
ج: معنای مورد نظر متکلم بی شمار و الفاظ اندک است.
د:الفاظ اندک مفاهیم واغراض بیشماری را به بهترین شکل بیان کند.
2-کدام گزینه ایجاز قصر است؟
الف:قُل أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ
ب:وَمن تَابَ و عَمِلَ صَالِحاً
ج:وَلَکُم فِی القِصَاَصِ حَیاةٌ
د:وَلَم أَکُ بَغِیّاً

جلسه پانزدهم

1-اطناب در آیه « وَجَاءَ رَبُّکَ وَالمَلَکُ صَفّاً صَفّاً»از چه نوعی است؟
الف: ترغیب در پذیرش نصیحت
ب:ارشاد
ج:قصد فراگیری وشمول
د:ایغال
2-اطناب چیست؟
الف:هرگاه الفاظ سخن برای معانی تبعی بیاید و مفهوم کلام را مطابق با مقتضای حال بیان کند آنرا اطناب گویند.
ب: هرگاه الفاظ سخن برای مخاطب توضیح مفاهیم کلام متکلم باشد اطناب نام دارد.
ج:هرگاه الفاظ سخن برای بیش از مقتضای حال باشد اطناب نام دارد.
د: هرگاه الفاظ سخن برای اشاره به نکته ای خاص بیشتر از مفهوم مورد نظر متکلم آورده شود اطناب نام دارد.
بهناز آزادی ثمرین
ارسال شده: 19 مهر 1392   ساعت: 9:40:42 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 28/6/1389
ارسال ها: 214
تحقیق امیتازی در س علوم بلاغی 1شامل جلسات اول تا پانزدهم :
به نام خدا
با سلام حضور استاد بزرگوار .وقت شما بخیر
جلسه اول :
1-کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف – زیبایی ذاتی که در گروه یادگیری و به کارگیری قواعد علم معانی و بیان است
ب-زیبایی عرضی که به یادگیری و به کاربستن قواعد علم بدیع بستگی دارد
د-مقصود اصلی از قانونهای علوم بلاغی دست یابی به مفاهیم اصلی و تبعی کلام است
ج-بلاغت وصفی است که در کلمه –کلام یا متکلم ظاهر می شود (گزینه صحیح است )2- بلاغت د ر لغت به معنای ...است و بر مفاهیم بی شماری اطلاق شده است که قد رمشترک همه انها ....است ؟
الف درستی و شیوایی سخن –وصول و انتها
ب-خوش بیانی و زبان اوری –وصول و انتها (گزینه صحیح است )
ج-درستی و شیوایی سخن –بیان و ظهور
د-گشاده زبانی و سخن رانی –بیان و ظهور

جلسه دوم :
1-از میان 4رکن زیر در رسایی و دلنشینی کلام کدام گزینه اهمیت بیشتری دارد ؟
الف –گوینده
ب-مخاطب
ج-کلام
د-مقتضای حال (گزینه صحیح است )
2-......سبکی است که در ان ادیب می تواند حالات گوناگون مثل شعور را درشنوندگان پدید اورد و از بارزترین ویژگیهای این سبک تکرار کلمات –ترنم و از حالتی به حالت دیگر رفتن است ؟
الف –سبک ادبی
ب-سبک علمی
ج-سبک خطابی (گزینه صحیح است )
د-سبک عقلی

جلسه سوم :
1-غرض ثانوی کدام گزینه اظهار ناتوانی و بیچارگی است ؟
الف –دریغ ودرد که تا این زمان ندانستم که کمیای سعادت رفیق بود رفیق
ب-دست میگیر که بیچارگی از حد بگذشت سرمن دار که در پای توریزم جان را
ج-صد هزاران دام و دانه ست ای خدا ما چون مرغان حریص بینوا (گزینه صحیح است )
د-راهی به سوی عاقبت خیر می رود راهی به سوءعاقبت اکنون مخیری
2-هرگاه ذهن انسان میان دو شی ارتباط برقرا کند یعنی ارتباط ......؟
الف –نسبت ذهنی (گزینه صحیح است )ب-نسبت کلامی
ج-نسبت خارجی
د-گزینه الف و ب

جلسه چهارم :
1-کلام طلبی (خبر خواستاری )را در گزینه های زیر مشخص کنید ؟
الف –الله الذی خلق السماوات و الارض ما بینهما فی سته ایام
ب-این سرایی است که البته خلل خواهد یافت خنک ان قوم که در بند سرای دگرند (گزینه صحیح است )ج-در نمازم خم ابروی تو به یاد امد حالتی رفت که محراب به فریاد امد
د-چندان که زذم لاف کرامات و مقامات هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد
2-در کدام گزینه کلام مقید به کاررفته است ؟
الف –العلم نرو
ب- عشق است بر اسمان پریدن
ج-الحمد الله
د-من قرع بابا و لجولج (گزینه صحیح است )
جلسه پنجم :
1-در کدام گزینه انشای غیر طلبی به کار رفته است ؟
الف –یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله
ب- قل هل یستوی الاعمی و البصیر
ج-نعم المولی و نعم النصیر (گزینه صحیح است )
د-فلا تزکوا انفسهم
2-در کدام گزینه لفظ اسم به صورت اسم فعل به کار رفته است ؟
الف –ثم لیقضوا تفثهم و لیوفو نذورهم
ب-علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذا اهتدیتم (گزینه صحیح است )ج-یا ایها الذین امنوا اتقواالله حق تقاته
د-و بالوالیدین احسانا

جلسه ششم :
1-نهی در کدام گزینه از گزینه های زیر معنای فرعی توبیخ (سرزنش )را می رساند ؟
الف –لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی (گزینه صحیح است )
ب-لاتعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم
ج-لا تحزن ان الله معنا
د-لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل
2-نهی در کدام گزینه معنای فرعی دوام و استمرار می دهد ؟
الف –کاری مکن که رو به در اسمان نهم هر تیر ناله ای که بود در کمان نهم
ب-جمشید جزحکایت جام از جهان نبرد زنهار دل مبند به اسباب دنیوی (گزینه صحیح است )
ج-هرکه مشهور شد به بی ادبی دگر از وی امید خیر مدار
د-به جز ثنای جلالش نسازد ورد ضمیر که هست گوش دلش محرم پیام سرورش

جلسه هفتم :
1-کدام گزینه تنها برای تصدیق است ؟
الف-همز ه استفهام
ب- هل استفهام (گزینه صحیح است )ج-من استفهامیه
د-ما استفهامیه
2-در این مورد از بودیا نبود ان سوال می شود؟
الف هل سبیلیه (گزینه صحیح است )ب-هل مرکبه
ج- مای شارحه
د-مای حقیقیه

جلسه هشتم :
1-کدام گزینه برای پرسش از چگونگی و حالات شی به کار می رود ؟
الف- ای
ب-متی
ج-این
د-کیف (گزینه صحیح است )2-مسئول عنه (مورد سوال )د ر کدام مورد تنها زمان اینده است ؟
الف – ما
ب-متی
ج-کیف
د-ایان (گزینه صحیح است )

جلسه نهم :
1-در کدام گزینه در معنای ترجی به کاررفته است ؟
الف-فهل لنا من شفعاءفیشفعوا لنا
ب-لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا (گزینه صحیح است )ج-اسرب القطا هل من یعیر جناحه لعلی الی من قد هویتاطیر
د-انان که خاک را بر نظر کیمیا کنند ایا بود که گوشه چشمی به ما کنند
2-هر گاه امید دست یابی به امری محبوب وجود داشته باشد ان را ....می نامند ؟
الف-ترجی (گزینه صحیح است )ب-تمنی
ج-ارزو
د-ارزوی کمال

جلسه دهم :
1-در کدام گزینه معنای مجازی ندا تحسر و ترجع است ؟
الف –یا ندیم قم فقد ضاق المجال قد صرفت العمر فی قیل و قال
ب-ای هنر ها گرفته به کف دست عینبها برگرفته زیر بغل
ج-ای وای بر اسیری کزیاد رفته باشد در دام مانده باشد صیاد رفته باشد
د-یا حسره علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزون (گزینه صحیح است )
2-کدام لفظ برای معنای قریب به کاررفته است ؟
الف آ
ب-ایْ (گزینه صحیح است )ج-آی
د-ایا

جلسه یازدهم :
1-محصور فیه در عبارت ینتصر الحق لا الباطل کدام است ؟
الف-الحق (گزینه صحیح است )ب- الباطل
ج-ینتصر
د- هیچ کدام
2-هرگاه مخاطب پنداری نادرست داشته باشد و گمان اورا با حصر تصحیح کنند ......است ؟
الف – حصر حقیقی
ب-حصر قلب (گزینه صحیح است )ج-حصر افراد
د- هیچ کدام

جلسه ذوازدهم :
1-هر گاه 2 جمله پیاپی به گونه ای باشند که در صورت عطف 2 جمله به هم مفهوم و با رمعنایی جمله از بین برود بین ان دو جمله .....برقرار میشود ؟
الف- کمال اتصال
ب- کمال انقطاع
ج-شبه کمال اتصال
د-شبه کمال انقطاع (گزینه صحیح است )
2-در کدام گزینه شبه کمال اتصال به کاررفته است ؟
الف –فوسوس الیه الشیطان قال یا ادم هل ادلک علی شجره الخلد
ب-یدبر المر یفصل الایات لعلم بلقاءربکم توقنون
ج- وما ابری نفسی ان النفس لاماره بالسوء (گزینه صحیح است )
د-فهمل الکافرین امهلم رویدا

جلسه سیزدهم :
1-کدام نوع از حالتهای عطف دو جمله در ایه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون وجود دارد ؟
الف-عدم و ملکه
ب-تضاد
ج-تضایف
د-سلب و ایجاب (گزینه صحیح است )2-کدام نوع از حالتهای عطف دو جمله در ایه مبارک (واعبدالله و لا تشرکوا به شیئا وجود دارد ؟
الف-عدم و ملکه
ب-تضاد (گزینه صحیح است )
ج-سلب و ایجاب
د-تضایف

جلسه چهاردهم :
1-هر گاه در کلام الفاظی زائد باشد که معنای خاصی را به شنونده منتقل نکند اما لفظ زائد مشخص نباشد ان را ......می نامند ؟
الف-حشو
ب-تطویل (گزینه صحیح است )ج-اخلال
د-اطناب
2-در کدام گزینه در ایجاز حذف موصوف حذف شده است ؟
الف –ولکم فی القصاص حیاة
ب- ومن تاب و عمل صالحا(گزینه صحیح است )ج-جاهدوا فی الله حق جهاده
د-فزادهم رحسبا رحسبهم

جلسه پانزدهم :
1-....عبارت از بیان نکته یا لفظی است که از شکل گیری پندار نادرست در ذهن مخاطب جلوگیری می کند ؟
الف- احتراس (گزینه صحیح است )
ب- ایغال
ج-تتمیم
د-توشیع
2- در کدام گزینه تذییل موجب اطناب شده است ؟
الف – حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی
ب-و قل جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا (گزینه صحیح است )
ج- و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین
د- و الله یرزق من یشاءبغیر حسابخدیجه اسکافی نوغانی
ارسال شده: 20 مهر 1392   ساعت: 2:46:40 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 26/8/1389
ارسال ها: 56
تحقیق امتیازی علوم بلاغی 1
درس اول)

1-اگر سخن در جایگاه مناسب و .............. ایراد شود، آن را کلام بلیغ نامند.
الف) مطابق با مخاطب
ب) مطابق با کلام
ج) مطابق با مقتضای حال و مقام
د) مطابق با مخاطب و کلام

2.کدام گزینه معنی لغوی واصطلاحی بلاغت است؟
الف) در لغت خوش بیانی و زبان آوری، در اصطلاح درستی و شیوایی سخن و همراهی آن با مقتضای حال و مقام است.
ب) در لغت خوش بیانی و زبان آوری، در اصطلاح درستی و شیوایی سخن همراه با رعایت مخاطب است.
ج) در لغت خوش بیانی و زبان آوری، در اصطلاح درستی و شیوایی سخن همراه با رعایت متکلم در آداب سخن است.
د) در لغت روشنی، در اصطلاح درستی و شیوایی سخن و همراهی آن با مقتضای حال و مقام است.


درس دوم)

1. رسایی و دلنشینی کلام ........ بستگی دارد.
الف) بر گوینده، مخاطب، و اعتبار مناسب و مقتضای مقام
ب) بر گوینده، مخاطب، کلام و مقتضای مقام
ج) بر گوینده، مخاطب، کلام و اعتبار مناسب کلام
د) بر گوینده، مخاطب و اعتبار مناسب و مقتضای متکلم در خطاب

2. رسایی کلام چندرکن اساسی دارد و کدام‌یک از آنها اهمیت بیشتری دارد. چرا؟
الف) چهار رکن دارد (گوینده، مخاطب، کلام و مقتضای حال) رکن چهارم معیار است، زیرا تمامی قوانین و معیار بر اساس مقتضای حال است.
ب) چهار رکن دارد (گوینده، مخاطب، کلام ومقتضای حال) رکن سوم اهمیت بیشتری دارد، زیرا کلام باید رسا باشد.
ج) چهار رکن دارد (گوینده، مخاطب، کلام ومقتضای حال) رکن دوم اهمیت بیشتری دارد، زیرا کلام برای مخاطب آورده می‌شود.
د) چهار رکن دارد (گوینده، مخاطب، کلام ومقتضای حال) رکن اول اهمیت بیشتری دارد، زیرا کلام برای متکلم است.

درس سوم:

1. کلام عبارت است از الفاظی که برای ....................... به کار می‌رود.
الف) رساندن پیام و ارتباط میان افراد
ب) رساندن پیام و درستی سخن
ج) رساندن پیام و طریق حمل
د) رساندن پیام و ساختار کلام

2. مجموعه‌ای از الفاظ که مفاهیم اصلی و تبعی را همراه با ظرایف و لطایف بلاغی متناسب با مقام مخاطب بیان می‌کند، ..... گفته می‌شود.
الف) کلام متعارف
ب) کلام هنری
ج) کلام نازل
د) کلام ادبی
درس چهارم:1. در آیۀ شریفۀ ﴿وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ کدام گزینه صحیح است؟
الف) خروج کلام از مقتضای ظاهر و خالی الذهن به مانند شاک و مردد متصور شده است.
ب) خروج کلام از مقتضای ظاهر و خالی الذهن به مانند منکر متصور شده است.
ج) خروج کلام از مقتضای ظاهر و خالی الذهن به مانند عالم بی‌عمل متصور شده است.
د) موافق کلام بر مقتضای ظاهر و نوع کلام طلبی است.

2. هدف از تأکید در آیۀ شریفۀ ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ﴾ چیست؟
الف) بیان نوع کلام انکاری
ب) بیان توثیق و رفع خوف از اولیاء الهی
ج) بیان عظمت و والایی مقام اولیاء الهی
د) بیان نوع کلام طلبی همراه با تاکید مستحب

درس پنجم:

1. انشاء طلبی با غیر طلبی چه فرقی دارد؟
الف) هر دو انشاء در معنا یکی است، در لفظ فقط متفاوت است.
ب) مطلوب در انشاء طلبی حاصل است ولی انشاء غیر طلبی با لفظ ایجاد می‌شود.
ج) هر دو انشاء با لفظ ایجاد می‌شود.
د) مطلوب در انشاء طلبی با لفظ ایجاد می‌شود ولی در انشاء غیر طلبی مطلوب حاصل است و لفظ صرفا قصد را بازگو می‌کند.
2. معنای تبعی فعل امر در آیۀ ﴿اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ﴾ چیست؟
الف) تسویه
ب) تهدید
ج) تعجیز
د) التماس

درس ششم:

1. معنای اصلی نهی همان ....... است.
لف) طلب فهم
ب) طلب فعل و بازداشتن
ج) طلب ترک یا بازداشتن از عمل
د) طلب رویکرد

2. معنای تبعی فعل نهی را همراه با تعیین فعل نهی در آیه شریفه ﴿رَبَّنا لاتُؤاخِذنا إِن نَّسِینا أو أخطَأنا رَبَّنا وَ لا تَحمِل عَلَینا إِصراً کَما حَمَلتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِنا﴾ کدام گزینه است؟
الف) معنای تبعی: التماس، فعل نهی: لا تؤاخذنا.
ب) معنای تبعی: دعا، فعل نهی: لاتؤاخذنا و لا تحمل.
ج) معنای تبعی: الزام عمل، فعل نهی: لاتؤاخذنا و لا تحمل.
د) معنای تبعی: ارشاد، فعل نهی: لاتحمل.

درس هفتم:

1. ارکان استفهام در آیه شریفه ﴿یَسئَلُونَکَ ماذا یُنفِقُونَ﴾ همراه با دلیل کدام گزینه است؟

الف) سائل: مردم، مسئول: پیامبر (ص)، مسئول عنه: سؤال است به دلیل یسئلونک، لفظ استفهام: ماذا
ب) سائل: مردم، مسئول: پیامبر (ص)، مسئول عنه: مورد انفاق است به دلیل اینکه پس از استفهام آمده است، لفظ استفهام: ماذا
ج) سائل: مردم، مسئول: پیامبر (ص)، مسئول عنه: مورد انفاق است به دلیل ماذا و لفظ استفهام: محذوف
د) سائل: مردم، مسئول: پیامبر (ص)، مسئول عنه: مورد انفاق است به دلیل یسئلونک و لفظ استفهام: محذوف


2. در مثال «أراكباً جئت أم ماشیاً»، همزه برای تصور است یا تصدیق؟ چرا؟
الف) تصور، زیرا: 1) جواب به تعیین، 2) أم متصله، 3) تکرار مسئول عنه، 4) مسئول عنه یکی از اجزای کلام یعنی حال است.
ب) تصور، زیرا: 1) جواب به تعیین، 2) أم منقطعه، 3) تکرار مسئول عنه، 4) مسئول عنه یکی از اجزای کلام یعنی حال است.
ج) تصور، زیرا: 1) جواب به نعم، 2) أم منقطعه، 3) تکرار مسئول عنه، 4) مسئول عنه یکی از اجزای کلام یعنی حال است.
د) تصدیق، زیرا: 1) جواب به تعیین، 2) أم متصله، 3) تکرار مسئول عنه، 4) مسئول عنه یکی از اجزای کلام یعنی حال است.

درس هشتم:

1. معنای تبعی (ما) در آیۀ ﴿ما تِلْكَ بِیَمِینِكَ یا مُوسی﴾چیست؟
الف) توبیخ
ب) وعید
ج) انکار
د) انس
2. معنای تبعی استفهام در آیه شریفه ﴿أَ صَلاتُکَ تَأمُرُکَ أَن نَترُکَ ما یَعبُدُ آباؤُنا﴾ همراه با تعیین لفظ استفهام کدام گزینه است.
الف) لفظ استفهام همزه و معنای تبعی تهکم و مسخره کردن
ب) لفظ استفهام "ما" و معنای تبعی استبطاء
ج) لفظ استفهام همزه و معنای تبعی وعید
د) لفظ استفهام "ما" و معنای تبعی وعید

درس نهم:

1. در آیۀ شریفۀ ﴿یا لَیتَنِی كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً﴾ لفظ تمنّی، متمنِّي و متمنَّیٰ کدام گزینه است؟
الف) لفظ تمنّی لیت، متمنِّي متکلم و متمنَّیٰ همراهی بخاطر فوز عظیم است.
ب) لفظ تمنّی لیت، متمنِّي مخاطب و متمنَّیٰ همراهی بخاطر فوز عظیم است.
ج) لفظ تمنّی لیت، متمنِّي متکلم و متمنَّیٰ کمال عنایت است.
د) لفظ تمنّی لیت، متمنِّي مؤمنان و متمنَّیٰ همراهی بخاطر فوز عظیم است.

2. نکته بلاغی هنگام کاربرد لیت در معنای ترجی .......... است.
الف) آشکار کردن امر پسندیده به صورت محبوب
ب) آشکار کردن محبوب به صورت ممکن
ج) آشکار کردن امر پسندیده به صورت محال
د) اظهار مکروه به صورت محال

درس دهم:

1. معنای تبعی ندا در آیه شریفه ﴿یا حَسرَةً عَلَی العِبادِ ما یَأتِیهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا کانُوا بِهِ یَستَهزِؤُنَ﴾ چیست؟
الف) تحسّر و توجّع
ب) ندبه
ج) زجر
د) اغتنام فرصت

2. جایگزین نمودن افعال (أدعوا، أطلب، أنادی و ...) به حرف ندا مانند (یا و ....) به چند دلیل است؟
الف) تبدیل خبر به انشاء و تبدیل اسناد
ب) تبدیل خبر به انشاء و ایجاز
ج) تبدیل خبر به انشاء و ایجاز و نکته های بلاغی مانند انس، عظمت
د) تبدیل خبر به انشاء و ایجاد معانی ایجاز

درس یازدهم:

1. کدام‌یک از روش‌های حصر به ترتیب در مثال‌های «یُنتَصَرُ الحَقُّ لا البَاطِلُ» و ﴿إِیَّاکَ نَعبُدُ﴾ و «لَا إِلَهَ إِلََّا اللهَُ» وجود دارد؟
الف) تقدیم معمول، نفی و إلا، ضمیر فصل
ب) حصر به عطف، تقدیم معمول، نفی و استثنا
ج) نفی و استثنا، حصر به عطف، تقدیم معمول
د) تقدیم معمول، حصر به عطف، نفی و استثنا

2. مثال‌ها به ترتیب «إِنَّما الحَیَاةُ تَعِبٌ، لا یَفُوزُ إِلّا المُجِدُّ» کدامیک از انواع حصر موصوف بر صفت یا بالعکس است؟
الف) حصر صفت بر موصوف، حصر موصوف بر صفت
ب) هر دو حصر موصوف بر صفت
ج) حصر موصوف بر صفت، حصر صفت بر موصوف
د) هر دو حصر صفت بر موصوف

درس دوازدهم:

1. آیه شریفه ﴿فَوَسوَسَ إِلَیهِ الشَّیطانُ قالَ یا آدَمُ هَل أَدُلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الخُلدِ﴾ کدامیک از انواع کمال اتصال است؟ چرا؟
الف) از قال یا آدم تا انتها تاکید برای وسوسه شیطان است، زیرا گفتار تاکیدی از برای وسوسه است.
ب) از قال یا آدم تا انتها فصل است، زیرا جمله دوم بدون واو عاطفه است.
ج) از قال یا آدم تا انتها وصل است، زیرا جمله دوم عطف بیان برای جمله اول است.
د) از قال یا آدم تا انتها عطف بیان برای وسوسه شیطان است، زیرا توضیح چگونگی وسوسه شیطان است.

2. مثال و نمونه برای کمال اتصال کدام گزینه است؟
الف) قال علیٌّ (علیه السلام)
ب) ﴿ فَمَهِّلِ الْكافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیداً﴾
ج) ﴿مَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾
د) لای این شب‌بوها، پای آن کاج بلند.

درس سیزدهم:

1. توضیح تضاد در آیه ﴿وَ اعبُدُوا اللهَ وَ لا تُشرِکُوا بِهِ شَیئاً﴾ کدام گزینه است؟
الف) هر دو جملۀ عبادت و شریک قرار دادن وجودی است، چون تصور یکی از آنها بر دیگری متوقف نیست، باعث تضاد است.
ب) تصور جملۀ دوم "لاتشرکوا" بر جمله اول "واعبدوا الله" باعث تضاد شده است.
ج) جملۀ "و اعبدوا الله" وجودی و جملۀ "لاتشرکوا" سلبی باعث تضاد است.
د) جملۀ اول "و اعبدوالله" وجودی و جملۀ دوم "لاتشرکوا به شیئا" عدمی است.

2. وصف مشترک، تناسب بین دو جمله است که آن را ..... می‌نامند و هرگاه وصف مشترک تضاد میان دو جمله است آن را .... می‌نامند.
الف) فصل، وصل
ب) وصل، فصل
ج) جامع به توافق، جامع به تضاد
د) جامع به تضاد، جامع به توافق

درس چهاردهم:

1. آیه شریفه ﴿خُذِ العَفوَ وَأمُر بِالعُرفِ وَأَعرِض عَنِ الجاهِلِینَ﴾ کدام‌یک از انواع کلام خوشایند است؟ چرا؟
الف) اطناب، زیرا همه موارد را به تفصیل بازگو کرده است.
ب) اطناب، زیرا مراتب گوناگون را ذکر کرده است.
ج) ایجاز، زیرا مفاهیم گسترده را به لفظ موجز بازگو نموده است.
د) ایجاز، زیرا سه مورد امری و دستوری دارد.

2. آیه شریفه ﴿لَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ﴾ کدام‌یک از انواع ایجاز است؟ چرا؟
الف) ایجاز قصر، زیرا مفاهیم ارزشمند با الفاظ اندک آمده است و هیچ حذفی در کلام ندارد.
ب) ایجاز حذف، زیرا جار و مجرور بر حیاة مقدم شده است.
ج) ایجاز قصر، زیرا متعلق جار و مجرور محذوف است.
د) ایجاز حذف، زیرا متعلق جار و مجرور "مستقر" محذوف است.

درس پانزدهم:

1. آیه شریفه ﴿حافِظُوا عَـلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الوُسطی﴾ کدامیک از انواع اطناب است؟ چرا؟
الف) ذکر عام پس از خاص است، زیرا "الصلاة" با وجود الف و لام دلالت بر عمومیت دارد.
ب) ذکر خاص پس از عام است، زیرا "الصلوات" با وجود الف و لام دلالت بر عمومیت دارد.
ج) ایضاح پس از ابهام است، زیرا "الصلوات" مبهم است و "الصلاة" توضیح آن است.
د) ذکر خاص پس از عام است، زیرا "الصلاة" نسبت به "الصلوات" خاص است.
2. قید "لاعبین" در آیه شریفه ﴿وَ مَا خَلَقنَا السَّماواتِ وَ الأَرضَ وَ مَا بَینَهُما لَاعِبِینَ﴾ کدام‌یک از انواع اطناب است و چه فایده‌ای دارد؟
الف) احتراس، برای بیان نکته بلاغی آن است.
ب) تتمیم، زیرا اگر قید "لاعبین" در کلام نباشد معنا ناتمام می‌گردد.
ج) ترغیب در پذیرش نصیحت، زیرا خلق آفرینش عبث نیست.
د) ایغال، زیرا معنای سخن تمام است.
صغرا عینعلی
ارسال شده: 21 مهر 1392   ساعت: 1:54:41 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 4/9/1389
ارسال ها: 92
بنام خدا

جلسه 1:

1-اگر سخن در جایگاه مناسب و مطابق با مقتضای حال و مقام ایراد شودآن کلام را...گویند.
الف-بلیغ
ب-رسا
ج-فصیح
د-جامع

2-زیبایی کلام از دوصورت خارج نیست .آن دوصورت:
الف-زیبایی ذاتی-زیبایی معنوی
ب-زیبایی کلامی-زیبایی عرضی
ج-زیبایی ذاتی-زیبایی عرضی
د-زیبایی معنوی-زیبایی کلامی

جلسه 2:

1-کدام گزینه صحیح نیست؟
الف-کلام متداول:که در محدوده کلام عالی یا صاعد می گنجد.
ب-کلام صاعد:که کلام انبیا و اولیای الهی علیهم السلام است.
ج-کلام عالی:که کلام وحی است و از آن به کلام تعبیر میشود.
د-سبک خطابی:ادیب حالات شور و شعف ایجاد میکند.

2-چه عاملی باعث کوتاه بیان کردن سخن گوینده میباشد؟
الف-کند ذهن بودن مخاطب
ب-باهوش بودن مخاطب
ج-هم سن بودن مخاطب
د-فعال بودن مخاطب

جلسه 3:

1-آیه شریفه:قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین/اعراف23 کدام هدف خبر را بیان میکند؟
الف-اندوه ودریغ
ب-تشویق
ج-افتخار
د-استرحام

2-کدامیک از گزینه ها در بیان اظهار ناتوانی وبیچارگی است؟
الف-راهی به سوی عاقبت خیر می رود راهی به سوءعاقبت اکنون مخیری
ب-یوسف کنعانی ام روی چو ماهم گواست هیچ کس از آفتاب خط و گواهی نخواست
ج-صد هزاران دام ودانه ست ای خدا ما چو مرغان حریص بینوا.
د-دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت سرمن دار که درپای توریزم جان را

جلسه 4:

1-کدام آیه در بردارنده کلام طلبی میباشد؟
الف-الله الذی خلق السموات والارض و ما بینهما فی سته ایام.
ب-تبارک الذی بیده الملک
ج-الا انهم السفهاء
د-خلق الانسان ضعیفا

2-کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
الف-کلام طلبی برای مخاطبی آورده می شود که تردید وشک ندارد
ب-کلام ابتدایی برای مخاطب خالی الذهن بیان می شود.
ج-کلام انکاری برای مخاطب منکر آورده می شود.
د-گاهی هدف از تاکید رفع شک و انکار مخاطب است.

جلسه 5:

1-اگر امری ادعا کنیم که کسی از انجام آن ناتوان باشد به آن....می گویند.
الف-تمنی
ب-تهدید
ج-اهانت
د-تعجیز

2-آیه شریفه "اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر"کدامیک از معانی فرعی امر را در بر میگیرد؟
الف-تعجیز
ب-تهدید
ج- اباحه
د-تمنی

جلسه 6:

ا-یکی از معانی فرعی نهی توبیخ میباشد کدام آیه این منظور را میرساند؟
الف-لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم
ب-لا تحزن ان الله معنا
ج-لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل
د-لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی

2-این بیت شعر از مولوی مفهوم کدام معنای فرعی نهی را میرساند:نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم
الف-تمنی
ب-انس
ج-التماس
د-تهدید

جلسه 7:

1-کاربرد کدام جمله با کلمه هل صحیح نمی باشد؟
الف-هل سعد قام ام سعد؟
ب-هل علی شاعر؟
ج-هل یرتجی مطر بغیر سحاب؟
د-هل ینهض البازی بغیر جناح؟

2-هرگاه پرسشگر نسبت به امری جاهل باشد و به منظور فهم مطلب سوال کند در اصطلاح آن را ....می گویند.
الف-ارکان استفهام
ب-تصور
ج-تصدیق
د-استفهام حقیقی

جلسه 8:

1-هرگاه مضاف الیه شیء باشد "ای"به معنای....است.مانند ای شیءترید؟
الف-مای استفهامیه
ب-من استفهامیه
ج-سوال از مکان
د-سوال از مکان


2-در کدام آیه "انی" در معنای "متی"به کار رفته است؟
الف-انی لک هذا
ب-قال انی یحیی هذه الله بعد موتها
ج-انی لهم الذکری و قد جاءهم رسول مبین
د-هیچکدام

جلسه 9:

ا-الفاظ ترجی کدام است؟
الف-لیت-لعل
ب-لعل-عسی
ج-لو-لعل
د-عسی-لو

2-جمله "هل من ناصر ینصرنی"در مورد کدام الفاظ است؟
الف-تمنی
ب-ترجی
ج-ترجی وتمنی
ج-هیچکدام

جلسه 10:

1-این بیت مربوط به کدام معنای مجازی ندا میباشد؟
ای دل از عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد؟
الف-زجر
ب-ندبه
ج-اغتنام فرصت
د-مدح وستایش

2-درخواست توجه توسط حرف ندا را که در بردارنده معنای ادعو،اطلب،انادی و...است ... می نامند.
الف-منادا
ب-ندا
ج-الفاظ منادای بعید
د-گزینه الف وج

جلسه 11:

1-حصر قلب به چه معناست؟
الف-هرگاه مخاطب گمان کند که چند نفر باهم کاری را انجام داده اند.
ب-هرگاه مخاطب در تعیین مقصور علیه حیران ودر تردید باشد
ج-هرگاه مخاطب پنداری نادرست داشته باشد گما ن اورا با حصر تصحیح میکنند.
د-همه موارد

2-کدام گزینه حصر صفت بر موصوف میباشد؟
الف-لا یفوز الا المجد
ب-لااله الا الله
ج-انما الحیاه تعب
د-انما یخشی الله من عباده العلماء

جلسه 12:

1-هرگاه دردوجمله پیاپی جمله دوم به سبب اختلاف لفظی و معنوی با جمله اول یا به سبب استقلال کامل از جمله اول ازآن جدا شودبین دوجمله....برقرار میشود.
الف-شبه کمال اتصال
ب-کمال انقطاع
ج-شبه کمال انقطاع
د-گزینه الف وب

2-آیه "ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء بیانگر کدامیک از جایگاههای فصل میباشد؟
الف-شبه کمال انقطاع
ب-استقلال دو جمله
ج-بدل
د-شبه کمال اتصال

جلسه13:

1-تضایف در کدام آیه دیده میشود؟
الف-فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت
ب-یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا
ج-فادع واستقم کما امرت
د-واعبدوالله ولا تشرکوا به شیئا

2-حالت عدم وملکه چگونه پیش می آید؟
الف-وقتی که تصور یکی از دو امر وجودی بر دیگری متوقف باشد
ب-وقتی که یکی از دوشیءعدمی و وجودی باشد ولی شیءعدمی بتواند به وجود برسد
ج-وقتی که یکی از دوشیء عدمی و وجودی باشد ولی شیءعدمی نتواند به وجود برسد
د-همه موارد

جلسه 14:

1-در کدام آیه حذف موصوف به کار رفته است؟
الف-لا یسئل عما یفعل وهم یسئلون
ب-و لم اک بغیا
ج-من تاب و عمل صالحا
د-ولوتری اذ وقفوا علی النار
2-در آیه شریفه "ولئن سالتهم من خلق السموات والارض لیقولن الله"چه نوع حذفی صورت گرفته است؟
الف-حذف مسند
ب-حذف شرط
ج-حذف جمله
د-حذف متعلق

جلسه 15:

1-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف-ایغال در لغت به معنای دور شدن است.
ب-اگر جمله ای پشت سر جمله دیگر بیاید و با آنها هم معنا نباشد آن را تذییل می گویند.
ج-الفاظ سخن برای اشاره به نکته ای خاص وبیشتر گفتن را اطناب می گویند.
د-تناسب معانی با معانی والفاظ با الفاظ را مساوات میگویند.

2-آیه شریفه "ویطعمون الطعام علی حبه"از کدام انواع اطناب میباشد؟
الف-تذییل
ب-توشیع
ج-ایغال
د-احتراس

مریم همتی
ارسال شده: 21 مهر 1392   ساعت: 9:48:41 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 29/9/1389
ارسال ها: 75
درس اول

1-مقصود اصلی از قانونهای بلاغی..........و ........... می باشد .
•دست یابی به مفاهیم کلی کلام و دانشهای وابسته به آ ن
•دست یابی به مفاهیم اصلی کلام و دانشهای وابسته به آ ن
•دست یابی به مفاهیم اصلی و تبعی کلام و به کار بردن آ نها
•قانونهای بلاغی تنها نشان دهنده مفاهیم کلام هستند .


2-کدام یک از جملات زیر صحیح است .
•تنها راه دست یابی به فصاحت و بلاغت کلام ،یادگیری و به کار بستن قواعد علم معانی و بیان است .
•معنای تبعی حدیث « المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه » ، نفی صفت اسلام از شخص ظالم است
•در آیه « الله خالق کل شی ء » خالق اسم فاعل و بیان کننده خلقت این جهان توسط خداوند است .
•علم صرف تنها به بررسی و یافتن وزن کلمات می پردازد.


3- شرط بلاغت در کلام آنست که کلمات آن ............ باشند .
•بلیغ
•فصیح
•دلنشین و زیبا
•ساختاری استوار

درس دوم

1-در کدام یک از سبکهای زیر هدف اصلی فهمیدن و فهماندن مطلب است
•ادبی
•خطابی
•علمی
•هر سه سبک

2-بارزترین ویژگی سبک ادبی چیست
•استفاده از الفاظ دلنشین و روان
•تکرار کلمات
•زیبایی الفاظ و کلام
•وجود صنایع ادبی و بدیع

3-کلام صاعد کدام است
•نازل
•انبیا
•شعرا
•ادبا

درس سوم

1-کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد .
•خبر کلامی است که مدلول آن بدون سخن گفتن در عالم خارج وجود داشته باشد.
•الفاظ تنها از واقعیت موجود در عالم خارج حکایت می کنند .
•کلام مطلق کلامی است که مسند ،مسندالیه و مفعول را دارا باشد .
•هدف اولیه کلام خبری ، انتقال پیام به مخاطب است .

2-غرض ثانویه آیه « قال رب انی وهن العظم منّی واشتعل الراس شیبا » چیست ؟
•طلب و دادرسی
•اظهار ناتوانی و بیچارگی
•دریغ خوردن
•بیان عیب

درس چهارم

1 « و الهکم اله الواحد ...» چه نوع خبری است ؟
ابتدایی
•انکاری
•طلبی
•ابتدایی و طلبی

2-در آیه « الا انّ اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون » تاکید برای چیست ؟
•رفع شک پیام
•انکار مخاظب پیام
•نشان دادن عظمت پیام
•توجه به مخاطب

3-کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد .

•کلام انکاری باید با تاکید همراه باشد .
•در بعضی مواقع کلام ابتدایی برای مخاطب منکر آورده می شود .
•میزان تاکید با درجه انکار مخاطب رابطه مستقیم دارد .
•گاهی کلام ابتدایی با تاکید همراه است .

درس پنجم

1-کدام یک از آیات زیر بر مبنای معنای اصلی امر است

•و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا
•واعبدوا الله
•اعملو ما شئتم انه بما تعملون بصیر
•خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین

2-منظور از انشاء علوم بلاغی ............. است .

•انشاء طلبی
•انشاء غیر طلبی
•انشاء طلبی و غیر طلبی
•هر متنی را شامل می شود .
طاهره مهدوی زفرقندی
ارسال شده: 23 مهر 1392   ساعت: 9:39:08 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 1/9/1389
ارسال ها: 78
درس اول

1 - کدام گزینه معنای اصطلاحی بلاغت را بطور کامل بیان میکند؟
الف ) خوش بیانی و خوش زبانی
ب ) درستی و شیوایی کلام بطوری که مقصود متکلم را به خوبی بیان کند
ج ) درستی و شیوایی سخن و همراهی آن با مقتضای حال است
د ) بلاغت وصفی است که تنها در کلام و متکلم وجود دارد

2 - کدام یک از گزینه های زیر درست است
الف ) هرگاه کلمه با قواعد صرفی و لغوی مطابق باشد انرا کلمه فصیح می نامند
ب ) هرگاه کلمه با قواعد نحوی مطابق و دلالت ان بر معنای مقصود روشن باشد انرا کلام فصیح می نامند
ج ) هرگاه متکلم بتواند هر منظوری را با کلام فصیح بیان کند او را متکلم فصیح می نامند

د ) همه موارد


درس دوم

1- کدام گزینه صحیح است
الف ) تمامی قوانین و معیارهای کلی علم معانی بر مبنای گوینده و کلام استوار است
ب ) تمامی قوانین و معیارهای کلی علم معانی بر مبنای مخاطب و کلام استوار است
ج ) تمامی قوانین و معیارهای کلی علم معانی بر مبنای مقتضای حال و خلاف مقتضای حال استوار است
د ) تمامی قوانین و معیارهای کلی علم معانی بر مبنای مخاطب و گوینده استوار است

2 - کدام گزینه معنای صحیح کلام صاعد است
الف ) کلام وحی است و از ان به کلام نازل تعبیر میشود
ب ) کلام انبیاء و اولیای الهی است
ج ) کلام متداول
د ) همه موارد

درس سوم

1- لازم فایده خبر به چه معناست ؟
الف ) اگر مخاطب از پیام گوینده اگاهی داشته باشد در این حالت به پیام سخن متکلم گویند
ب ) در صورتیکه مخاطب از پیام گوینده اگاه نباشد از گفتار او بهرهمند میشود که در اینصورت پیام گفتار متکلم را گویند
ج ) هرگاه ذهن انسان میان دو شیء ارتباط برقرار کند این ارتباط را گویند
د ) کلامی است که گوینده حقایق و وقایع خارجی است

2 - کدام یک از آیات زیراندوه و دریغ خوردن بر چیزی است
الف ) قال رب انی و هن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا
ب ) انی وضعتها انثی
ج ) و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب
د ) قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین

درس چهارم

1- کدام یک از آیات زیر در بر دارنده خبر ابتدایی است؟
الف ) الله الذی خلق السموات و الارض و ما بینهما فی سته ایام
ب ) تبارک الذی بیده الملک
ج ) الا انهم هم السفهاء
د ) همه موارد

2 - کدام یک از عبارات زیر در بر دارنده خبر انکاری است؟
الف ) الا انهم هم السفهاء
ب ) تبارک الذی بیده الملک
ج ) این سرایی است که البته خلل خواهد یافت خنک آن قوم که در بند سرای دگرند
د ) در نمازم خم ابروی تو به یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
مینا مقدم خمامی معافی
ارسال شده: 24 مهر 1392   ساعت: 10:15:42 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 27/6/1389
ارسال ها: 143
درس اول
1-به الفاظی که مفهوم را همراه یا نکته یا لطیفه ای به مخاطب می رساند____گفته می شود .
الف- صرف
ب- کلمات
ج- جمله
د- کلام
2-فصا حت کلمه وکلام در متکلم به چند رکن بستگی دارد.
الف-دو رکن بخاطر اختلاف اندر جزئیات
ب- نیاز به فصاحت کلامی ندارد
ج- با اتکاه به قواعد صرفی ولغوی
د-سه رکن لفظ معانی ترکیب ساختار
درس دوم
1-اگر در کلامی ارتباط میان هر یک از اجزا ارتباط هماهنگی ان کلام ______ اثر اگذار خود را از دست می دهد.
الف- یکنواختی
ب بستگی متکلم دارد
ج به علم معانی
د شیوای
2-اصل کلام در بیان چند گونه است ؟
الف بر سه رکن است عالی صاعد متداول
ب دوگونه سبک ادبی وخطابی
ج سه گونه ادبی علمی خطابی
د علمی –ادبی-خطابی-معانی
درس سوم
1-ایه زیر را بر رسی کنید.
انی و ضعتها انثی
الف-تشویق شنونده بر امری
ب-افتخار وبیان فضیلت
ج-اندوه ودریغ خوردن بر چیزی
دهیج کدام
2-دو رکن مسند و مسند الیه را در کلام را _____ می گویند
الف سخن
ب مطالق
ج- همراه با مفعول به
د- الف, ج
در س چهارم
1 تبارک الذی بیدهالملک ایه زیر به چه نوع خبری اشاره دارد؟
الف ابتدایی
ب طلبی
ج- اغازین
د انکاری
2_ در ایه زیر و الهکم اله واحد خدای تعالی مخاطبان را منکر ایه را به منزله____ در نطر گرفته وایه را به صورت کلام_____در اورده است.
الف-دلایلی عقلی و کلامی
ب خالی الذهن ابتدایی
ج خروج خبر مقتضای ظاهر
د کلام ابتدای و خالی الذهن
در س پنجم
1-مفعول انشایی طلبی ایه زیر مشخص کنید
الف امر
الب- نهی
ج ندا
د-استفهام
2- الفاظ امر را در ایه زیر را مشخص کنید.
الف- مصدر که فعل امر نیابت میکند
ب- فعل امر
ج اسم فعل به معنای امر
د-فعل مضارع به معنای امر
جلسه ششم
1-مهم ترین معانی فرعی نهی از قراین حالیه وروش کلام به دست می اید به تر تیب .
الف- دعا – ارشاد – توبیخ- تمنی
ب- التماس- دعا- ارشاد – تمنا-
ج- انس- دوام- تحقیر- ناامیدی
د- دعا- التماس- تمنی- ارشاد
2-ایه زیر به کلام یک از معانی فرعی از قراین حالیه است.و لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل.
الف- توبیخ
ب تمنی
ج- نهی
د- ارشاد
جلسه هفتم
1-ارکان استفهام دارای چند رکن اساسی است.
الف- 2رکن
ب- سه رکن
ج- چهار رکن – مسول – پا سخگو
د- چهار رکن – سائل- مسول – مسول عنه
2- هل استفهام تنها برای ____ به کار میرود.
الف- تصور
بسبیطه-
ج- تصدیق
د- فهم
مریم همتی
ارسال شده: 30 مهر 1392   ساعت: 1:10:44 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 29/9/1389
ارسال ها: 75
[color=green]درس ششم [/color]

1-کدامیک از آیات زیر در معنای اصلی نهی بکار رفته است .

•لا تقربوا الصلاه و انتم سکاری

•لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی

•لا تعتذروا قد کفرتم

•و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات


2-کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد .

•ترک عمل در نهی الزامی است .
•یکی از موارد اسلوب نهی ، فعل مضارع همراه با لای نهی است

•معنی اصلی نهی ، طلب ترک یا بازداشتن از عمل است

•اسلوب نهی برای جلوگیری از وقوع مفسده ای استفاده می شود


درس هفتم

1-کدامیک از الفاظ استفهامی زیرتنها برای تصدیق است ؟

•همزه استفهام
•انّی
•هل
•هیچکدام

2-کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد .

•در جمله «هل خلیلا اکرمت » اکرام ، تحقق پذیرفته است

•جمله « هل سعد قام ام سعید ؟ » ، کلام پرسشی مقبول است .

•حرف استفهام هل بسیط ، از بود و نبود شیء سوال می کند

•حرف استفهام هل مرکبه ، از عوارض و حالت متعلق به شیء سوال می کند
مریم همتی
ارسال شده: 7 آبان 1392   ساعت: 9:57:06 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 29/9/1389
ارسال ها: 75
درس هشتم

1-کاربرد ما استفهام در کدام مورد زیر است

•طلب ماهیت اشیاء
•فهم معنای لغوی
•چگونگی و حالت اشیاء
•طلب ماهیت اشیاء و فهم معنای لغوی

2-کدامیک از جملات زیر صحیح نمی باشد.
•مسئول عنه در ایّان تنها زمان آینده است
•مسئول عنه در متی اعم از زمان آینده و گذشته است
•ای گاهی برای تعیین یکی از دو شریک در امری خاص است
*ای می تواند جانشین هر یک از ادوات استفهام شود


درس نهم

1-کدام مورد لفظ اصلی در ترجی و تمنی است .

•لیت – لعل
•لعل – عسی
•لو –لیت
•عسی – لیت2-در کدام مورد متکلم عنایت و شوق خاص به متمنی دارد

•هل من ناصر ینصرنی
•ولّی الشباب حمیده ایامه لو کان ذلک یشتری او یرجع
•یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما
•همه موارد
املیلا مهر علیان
ارسال شده: 7 آبان 1392   ساعت: 1:38:04 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 25/6/1389
ارسال ها: 58
ت[left]تمرین امتیازی علوم بلاغی 1
جلسه اول

1- به ............که مفهوم را همراه با نکته یا لطیفه ای به مخاطب برساند.........گفته می شود.

الف- کلمه ای؛علوم بلاغی ب- مفهوم؛تاکید ج- الفاظی؛ فصاحت د – الفاظی؛ کلام

2- معنای اصطلاحی بلاغت:

الف- بلاغت در اصطلاح به معنی درستی و شیوایی سخن و همراهی ان با مقتضای حال است.

ب- بلاغت در اصطلاح به معنی کلام بلیغ؛با مقتتضای حال و مقام است
.
ج- بلاغت تنها به معنی اوردن مفاهیم زیبا والفاظ اشکار است.

د- بلاغت در اصطلاح به معنی خوش بیانی وزبان اوری است.
املیلا مهر علیان
ارسال شده: 7 آبان 1392   ساعت: 2:49:44 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 25/6/1389
ارسال ها: 58
تمرین امتیازی علوم بلاغی1
- جلسه دوم
1-..............دانشی است که چگونگی همخوانی و تناسب کلام؛با مقتضای حال ؛ یا خلاف ان را برسی و ارزیابی می کند.

الف- علم معانی ب- علوم بلاغی ج- کلام د- علم بدیع

2- دست یابی به علم بلاغت از جه طرقی امکان پذیر است؟

الف- رونق بلاغت و فصاحت عربی به واسطه کتاب مقدس خدا(قران)و نیز احادیث ائمه بوده است.

ب- از طریق پیگیری اثار ارزشمند و برسی کلام بزرگان امکان پذیر است

ج- فایده ذیگر علم معانی دست یابی به معارف و اسار بلاغت است.

د- از بارزترین ویژگیهای این سبک تکرار کلمات ؛ ترنّم و از حالتی به حالت دیگر رفتن است.
املیلا مهر علیان
ارسال شده: 8 آبان 1392   ساعت: 3:57:24 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 25/6/1389
ارسال ها: 58
جلسه چهارم

– تمرین امتیازی- علوم بلاغی 1

1-کدام جمله پیام ثانوی کلام( اظهار ناتوانی و بیچارگی) است؟\

الف- صد هزاران دام و دانه ست ای خدا / / / / ما چو مرغان حریص بی نوا(مولوی)

ب- دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت ///// سر من دار که در پای تو ریزم جان را

ج- یوسف کنعانی ام ؛ روی چو ماهم گواست ///// هیچ کس از افتاب؛ خط و گواهی نخواست

د- گفت پیغمبر که چون کوبی دری ////////////////////عاقبت زان در برون اید سری(مولوی)

2-این جمله از انواع خبر(با توجه به حال شنونده) چه نوع کلامی است؟

ألا إنّهُم هُمُ السُّفَهاءُ

الف-کلام ابتدایی ب-کلام طلبی ج-کلام انکاری د-کلام خواستاری
نجمه تقدس
ارسال شده: 11 آبان 1392   ساعت: 7:51:58 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 19/9/1389
ارسال ها: 153
درس 1

فصاحت به کدام رکن اساسی بستگی دارد؟
الف) گویایی لفظ
ب) ارزشمند بودن معانی
ج) استواری ترکیب یا ساختار
د) همه color]


شرط بلاغت متکلم چیست؟
الف) تمرین
ب) پیگیری کلام اولیاء وبزرگان
ج) ایراد در جای درست
د) الف وب

**********************************************

درس2


کلام انبیاء و اولیای الهی جزء کدام گونه کلام است؟
الف) عالی
ب) صاعد
ج) متداول
د)بلیغ
رسایی و دلنشینی کلام به چه چیزی بستگی دارد
الف) گوینده و مخاطب
ب)کلام و مقتضای حال
ج)کلام وساختارومعانی
د)گوینده ، مخاطب ، کلام و مقتضای حال

***********************************************

درس 3

ویژگیهای کلام ادبی چیست؟
الف) کلام ، گویا ، روشن و به اندازه نیاز باشد.
ب)کلام، زیباولطیف و رسا باشد.
ب) ج) کلام تاثیر گذار باشد
د) الف وج

پیام ثانویه ایه(ووهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب)چیست؟

الف)افتخار وبیان فضیلت
ب)تشویق مخاطب به کاری
ج)اظهار ناتوانی
د)منتقل کردن پیام

**************************************************
درس 4

کدام جزء انواع خبر نیست؟

الف)ابتدایی
ب)طلبی
ج)انکاری
د) امری

2-کدام آیه استینافه(ابتدایی نیست؟
الف)ذلک الکتاب لا ریب فیه
ب)قل هو الله احد
ج)تبارک الذی بیده الملک
د)خلق الانسان ضعیفا

****************************************************
درس 5

انشاء در لغت به چه معناست؟
الف)طلب
ب)نهی
ج)ایجاد
د)مدح


کدام آیه انشاء طلبی است؟
الف)بءس العبد القاذوره
ب)وتالله لاکیدن اصنامکم
ج)نعم المولی
د)واعبدوا الله
*****************************************************

درس 6

کدام بیت در بر دارنده معنای تبعی (انس )از معانی تبعی نهی است؟

الف)جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد//////زنهار دل مبند به اسباب دنیوی
ب)کاری مکن که رو به آسمان نهم//////هر تیر ناله ای که بود در کمان نهم
ج)ز چیز کسان دور دارید دست/////کم آزار باشید ویزدان پرست
د)نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم////در این سراب فنا چشمه حیات منم


کدام از معانی تبعی نهی نیست؟
الف)توبیخ
ب)ارشاد
ج)التماس
د)تمنی
*****************************************************
درس 7

کدام از حروف استفهام است؟
الف)مَن
ب)آین
ج)هل
د)کم

انواع هل چیست؟
الف)بسیطه
ب)مرکبه
ج)متصله
د)الف وب

*****************************************************
درس 8
کدام یک از اسامی استفهام مربوط به زمان آینده ودر مفهوم هول وهراس است؟
الف)متی
ب)هل
ج)ایان
د)این


کدام جزء معانی مجازی استفهام است/
الف)اقرار
ب)توبیخ
ج)انکار ابطالی
د)هر سه مورد
*****(جواب)

[color=blue]سوالات 8 درس بعد را هم بعدا طرح میکنم ودر تالار قرار می دهم
املیلا مهر علیان
ارسال شده: 12 آبان 1392   ساعت: 4:09:05 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 25/6/1389
ارسال ها: 58
جلسه هشتم علوم بلاغی1

1-کدام از اسامی استفهام از ان به شرح الاسم تعبیر می شود.

الف- مَا ب- مَن ج- مَاذا د- مَتی

2-تعریف زیر کدام یک از اسامی استفهام است؟

مورد سوالِ .........همیشه تعین یکی ازدو شریک؛در امری خاص است.

الف- کم ب- إنیّ ج- أَیّ د- مَن

جلسه نهم علوم بلاغی1

1-کدام تعریف ترجّی است؟

الف- هر گاه امید دست یابی به امری محبوب وجود داشته باشد؛ ان را ترجّی گویند
ب- عبارت از خوستن مطلوبی است که به دست اوردن ان دشوار یا محال است.

ج- اشکار کردن امری پسندیده به صورت محال است

د- در اصل وضع ؛برای امور دشوار .محال به کار می رود

جلسه دهم علوم بلاغی1

1-در این جمله ندا به چه معنا به کار رفته است؟

دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری(سعدی)

الف- ندبه ب- زجر ج- مدح و ستایش د اختصاص

2- کدام گزینه در معنای حقیقی ندا است؟

الف - ذِکرُکُم إن کانَ فی غیر الحَبیبِ لا لکُم فی نَشاۀ الا خری نصیبُ( شیخ بهایی)

ب- تا چه خواهی خریدن ای مغرور !

ج- وا مُصیبتاه!

د- یا غافلُ! متی تتنّبهُ؟


الهام سادات آقامیرزایی
ارسال شده: 12 آبان 1392   ساعت: 9:33:31 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 8/9/1389
ارسال ها: 339


«بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیمِ»* سؤالات جلسه ی اول *

1- مقصود اصلی از قانون های علوم بلاغی چیست؟

الف) دستیابی به مفاهیم اصلی و تبعی کلام و کاربرد آن ها

ب) بررسی و یافتن وزن کلمات

ج) بیان راه های دستیابی به فصاحت و بلاغت

د) بررسی اعراب و بنای کلمات


2- از نظر قاضی عبدالجبار، مهم ترین رکن فصاحت کدام است؟

الف) لفظ رسا

ب) معنی خوب

ج) درستی ساختار و ترکیب کلمات

د) الف و ب* سؤالات جلسه ی دوم *

1- در کدام گزینه به مهم ترین فایده ی علم معانی اشاره شده است؟

الف) پیگیری مفاهیم ثانویه ای كه غرض گوینده را در كلام می رساند.

ب) شناخت انواع سبكها و دستیابی به معارف و اسرار بلاغت و فصاحت.

ج) جستجوی ظرایف و لطا یفی كه گوینده، متناسب با مقتضای حال مخاطب، به الفاظ می بخشد.

د) گزینه های الف و ج


2- مفهوم ثانویه (تبعی) کدام یک از آیات زیر، اظهار ضعف و ناتوانی است؟

الف) «قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِین»

ب) «وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَیمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب»

ج) «وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً»

د) «قالَ رَبِّ إِني وَهَنَ الْعَظْمُ مِني وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیبًا»* سؤالات جلسه ی سوم *

1- از نظر ابن مالک و سیوطی چگونه کلامی فاقد ارزش ادبی است؟

الف) کلامی که بدون قصد ایراد شده باشد.

ب) کلامی که همراه با ظرایف بلاغی نباشد.

ج) کلامی که گویا و روشن نباشد.

د) گزینه های ب و ج


2- کلامی را که تنها دارای رکن مسند و مسند الیه باشد، کلام ........... می نامند.

الف) مقید

ب) صادق

ج) مطلق

د) منطقی* سؤالات جلسه ی چهارم *

1- در کدام گزینه به بارزترین ویژگی کلام انکاری اشاره شده است؟

الف) آوردن تأکید در آن جایز و نیکوست.

ب) غرض در این نوع کلام، تنها رساندن پیام به مخاطب است.

ج) باید با تأکید همراه باشد.

د) حالات گوناگون مخاطب را بررسی می کند.


2- در کدام یک از آیات زیر خلاف حال شنونده، خداوند منکر را بعنوان مخاطبی خالی الذهن فرض کرده است؟

الف) «... إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَیسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب»

ب) «وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ...»

ج) «وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُون»

د) «قالُوا رَبُّنا یَعْلَمُ إِنَّا إِلَیكُمْ لَمُرْسَلونَ»* سؤالات جلسه ی پنجم *

1- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

الف) به جملاتی كه از پدیده های هستی اطلاع می دهند، انشاء می گویند.

ب) به جملاتی كه از پدیده های هستی اطلاع می دهند، خبر می گویند.

ج) به جملاتی كه بازگوكنندۀ طلب هستند، خبر می گویند.

د) گزینه های الف و ج


2- در کدام یک از آیات زیر معنای فرعی امر «اباحه» است؟

الف) «اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیر»

ب) «قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ»

ج) «فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَیكُمْ»

د) «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا»* سؤالات جلسه ی ششم *

1- در آیه ی شریف «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكار ی» منهی عنه را مشخص کنید.

الف) عموم انسان ها

ب) «لا تقربوا»

ج) نماز خواندن در هنگام مستی

د) «أنتم سکاری»


2- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

الف) منهی عنه: كسی كه تر کِ فعل از او خواسته می شود.

ب) ناهی: كسی كه تر کِ فعل از او خواسته می شود.

ج) منهی: كسی كه بر ترک فعل فرمان می دهد.

د) منهی عنه: فعلی كه ترک آن از مخاطب خواسته می شود.* سؤالات جلسه ی هفتم *

1- کدام گزینه از اسامی استفهام نیست؟

الف) کَیف

ب) أیان

ج) هَل

د) مَن


2- در کدام گزینه همزه ی استفهام برای تصدیق بکار رفته است؟

الف) أمشترٍ أنت أم بائع؟

ب) أفرَغْتَ مِن الكتاب الّذی كُنْتَ تَكْتُبه؟

ج) أیوم الجمعة یستریحُ العمّال أم یوم الأحد؟

د) أراكباً جئت أم ماشیاً؟* سؤالات جلسه ی هشتم *

1- در کدام گزینه مسئول عنه آیه ی «یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی» بیان شده است؟

الف) زمان آینده

ب) زمان، اعم از گذشته و آینده

ج) هول و هراس

د) گزینه های ب و ج


2- معنای مجازی آیه ی «أَغَیرَ اللَّهِ تَدْعُونَ» را مشخص کنید.

الف) اعتراف و اقرار گرفتن

ب) سرزنش و ملامت کردن

ج) امهال و درنگ

د) تهدید و ترساندن
* سؤالات جلسه ی نهم *

1- کاربرد ....... و ....... در تمنی، نشانه ی عنایت خاص و شوق فراوان متکلم به متمنی است.

الف) هل – لعل

ب) لو - لعل

ج) لیت - لعل

د) هل - لیت


2- کدام گزینه در مورد «ترجی» صحیح است؟

الف) لفظ فرعی در ترجی «لیت» است.

ب) الفاظ اصلی در ترجی «هل» و «لو» و «لعل» است.

ج) الفاظ اصلی در ترجی «لعل» و «عسی» است.

د) گزینه های الف و ج صحیح است.* سؤالات جلسه ی دهم *

1- در کدام عبارت از الفاظ منادای قریب استفاده شده است؟

الف) أیا ربِّ قَد أحسَنتَ عَودً *** وبَدأَةً إلَیَّ فَلَم یَنهَض بإحسانِك الشُّكرُ

ب) أی ربِّ اغْفر لی.

د) یا ربِّ إنْ عَظُمَتْ ذُنُوبی كِثرَةً *** فَلَقَد عَلِمْتُ بأنَّ عَفوَا أعظَمُ

ج) یا غافلُ! متی تَتَنبَّه؟


2- کدام گزینه بیان کننده ی معنای حقیقی «ندا» است؟

الف) اغتنام فرصت

ب) مدح و ستایش

ج) اختصاص

د) اقبال مخاطب* سؤالات جلسه ی یازدهم *

1- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

الف) مقصورٌفیه با «لای عاطفه» واژه ای است که پیش از «لای عاطفه» قرار می گیرد و با مابعد آن تقابل دارد.

ب) مقصورٌفیه با «لای عاطفه» واژه ای است که پس از «لای عاطفه» قرار می گیرد و با ماقبل آن تقابل دارد.

ج) مقصورٌفیه با «لای عاطفه» واژه ای است که پیش از «لای عاطفه» قرار می گیرد و با ماقبل آن تقابل دارد.

د) مقصورٌفیه با «لای عاطفه» واژه ای است که پس از «لای عاطفه» قرار می گیرد و با مابعد آن تقابل دارد


2- این نوع از حصر، گمان اشتراک در حکم را به چیزی معین تبدیل می کند.

الف) حصر اضافی - تعیین

ب) حصر صفت بر موصوف

ج) حصر اضافی - افراد

د) حصر موصوف بر صفت* سؤالات جلسه ی دوازدهم *

1- اختلاف لفظی و معنوی در دو جمله ی پیاپی، منجر به برقراری ....................... میان آن دو جمله می شود.

الف) شبه کمال انقطاع

ب) کمال اتصال

ج) کمال انقطاع

د) شبه کمال اتصال


2- چرا در آیه ی «وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ * اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» عبارت «الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» بدون عطف آمده است؟

الف) چرا که در صورت عطف عبارت به مقول قول گفته ی منافقان به شمار خواهد رفت.

ب) زیرا در صورت عطف آن به «قالوا» به ظرف «إذا» مقید می شود، در حالی که استهزای الهی به حال خلوّ منافقان مقید نیست.

ج) این عبارت بدون عطف آمده است تا جملۀ اسمیه، دوام و استمرار استهزای الهی را در تمامی حالات برای منافقان اثبات كند.

د) هر سه گزینه صحیح است.* سؤالات جلسه ی سیزدهم *

1- در کدام یک از آیات زیر «معطوفٌ به» لاحق به حکم «معطوفٌ علیه» است؟

الف) «كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»

ب) «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ ...»

ج) «فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ»

د) «وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا»


2- حرف عاطفه در آیه ی «ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ» برای نشان دادن چه معنایی بکار رفته است؟

الف) ترتیب و تعقیب

ب) ترتیب ذهنی

ج) اضراب

د) ترتیب به انفصال


3- در کدام یک از آیات زیر عطف از نوع «تضایف» است؟

الف) «وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا»

ب) «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

ج) «فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ»

د)«إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ»* سؤالات جلسه ی چهاردهم *

1- در جمله ی «مَنْ لَمْ یَمُتْ بِالسَّیْف» ........... وجود دارد؛ زیرا ................ .

الف) اخلال؛ معنای آن کامل نیست.

ب) اخلال؛ الفاظی اندک و مفهومی رسا دارد.

ج) اخلال؛ کلامی موجز است.

د) گزینه های ب و ج


2- در آیه ی «قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ» ........... و در آیه ی «وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا» ............. بر محذوف دلالت می کند.

الف) ضابطه و قانون ادبی - عرف

ب) ضابطه و قانون ادبی - عقل

ج) عرف - ضابطه و قانون ادبی

د) عقل - ضابطه و قانون ادبی* سؤالات جلسه ی پانزدهم *

1- در کدام یک از آیات زیر هدف از تکرار «تأکید و تثبیت معنا» است؟

الف) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»

ب) «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً»

الف) «وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»

د) «أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى»


2- کدام گزینه از اهداف «اعتراض» است؟

الف) ترغیب و پذیرش نصیحت

ب) توجه دادن بر برتری علم

ج) زیادی ترغیب به عفو

د) قصد فراگیری و شمول
املیلا مهر علیان
ارسال شده: 13 آبان 1392   ساعت: 10:42:13 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 25/6/1389
ارسال ها: 58
جلسه یازدهم علوم بلاغی1

1-در جمله ( إنّما الحیاة تَعِبٌ)چه نوع حصری وجود دارد؟

الف- حصر صفت بر موصوف ب- حصر موصوف بر صفت ج- حصر اضافی د- حصر حقیقی

2-در جملۀ مبارک( لاإله ألا الله)چه روش حصری بکار رفته است؟

الف- حصر به عطف ب- حصر به إنّما ج- نفی و استثنا د- حصر (قصر)


جلسه دوازدهم علوم بلاغی1

1-هر گاه در جملۀ پیاپی؛ به گونه ای باشندکه در صورت عطف دو جمله بر هم مفهوم و بار معنایی جمله از بین برود ؛ بین ان دو جمله ...........بر قرار است

الف- شبه کمال اتصال ب- شبه کمال انقطاع ج- کمال انقطاع د- عطف بیان

2- ارتباط..........دو جملۀ سبب ...........کامل ِدو جمله از هم می شودکه ان را .......می نامند.

الف- نداشتن؛ دوری معنایی؛ کمال انقطاع
ب- نداشتن؛ استقلال؛ کمال اتصال؛

ج- داشتن؛ استقلال؛ کمال اتصال

د- نداشتن؛دوری معنایی؛ کمال انقطاع

املیلا مهر علیان
ارسال شده: 14 آبان 1392   ساعت: 1:58:24 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 25/6/1389
ارسال ها: 58
جلسۀ سیزدهم- علوم بلاغی1

جملۀ زیر کدام یک از حاتهای عطف دو جمله است.-1

حسنُ یَضحَکُ و یبکی.

الف تضایف ب- تضاد ج- عدم و ملکه د- سلب و ایجاب

2-لکن از حروف عطف برای چه معنی تعریف می شود.

الف-برای نشان دادن معنای ترتیب و تعقیب

ب- برای نشان دادن معنای ترتیب ذهنی

ج- برای نشان دادن معنای تفضیل

د- برای تبدیل حکم منفی جملۀ اول به مثبت

جلسۀ چهاردهم- علوم بلاغی


1-در جملۀ زیر کدام صفت ایجاز بکار رفته است؟

وَجاء رَبُّکَ

الف- ایجاز حذف ب- ایجاز قصر ج حشو د- اخلال

2- در جملۀ (مَن لَم یمتُ باسّیف ماتَ بِغیرِه) درکدام تقسیم بندی کلام از نظر محتوا و ارتباط قرار می گیرد؟

الف- کلام ناخوشایند(نا پسند) ب-کلام خوشایند(پسندیده) ج- اخلال د- حشو

جلسۀ پانزدهم- علوم بلاغی1

1-جملّۀ زیر جزء کدام دسته از انواع اطناب است؟

ذکر ایوب و صبوری در بلا ذکر اسرائیلیان در تیهِ لا(مولوی)

الف- ذکر لفظ خاص پس از لفظ عام

ب- ایضاح پس از ابهام

ج- توشیح

د- تکرار
کاربران بازدید کننده این بحث
Guest

پرش به تالار
شما نمی‌توانید بحث جدیدی را در تالار گفتگو ایجاد کنید.
شما نمی‌توانید به مطالب تالار پاسخ دهید.
شما نمی‌توانید مطالب ارسالی خود را حذف کنید.
شما نمی‌توانید مطالب ارسالی خود را در این تالار ویرایش کنید.
شما نمی‌توانید در این تالار بخش نظرخواهی بسازید
شما نمی‌توانید در نظرخواهی این تالار شرکت کنید


.Copyright © 2006 Masir IT Co. All rights reserved